Yleinen

Nyt voit saada todistuksen IPT4-hankevalmennukseen osallistumisesta

Osana koko toimialan kehittämistä IPT4-hankkeen tavoitteena on tilaajan roolin ja resurssoinnin kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen. Tähän liittyen IPT4-hankkeen ohjausryhmä on täsmentänyt tavoitteita organisaatioidensa työntekijöiden perehdyttämiselle yhteistoiminnallisiin hankkeisiin. Hankkeen työpajavalmennuksiin aktiivisesti osallistuville ja teemoihin oman työn näkökulmasta perehtyville myönnetään tunnustuksena IPT-todistus. IPT4-valmennuskokonaisuuteen sisältyy seuraavaa: IPT4-hankkeen aikana v. 2022-25 osallistuminen vähintään kahdeksaan […]

2023-03-29T22:16:41+03:0029.3.2023|

Vahva organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi

Hankkeiden valmistelun ja tilaajan tavoitteiden ohella edellisessä IPT4-työpajassa nostettiin esiin kulttuurin vaikutus yhteistoiminnallisten projektien onnistumisessa, kun Ville Teräväinen avasi organisaatiokulttuurin merkitystä projektilla. Organisaatiokulttuuri ohjaa toimintaamme enemmän kuin itse tavallisesti huomaammekaan. Rakennusyrityksen organisaatiokulttuuria väitöksessään tutkinut Ville Teräväinen totesi, että jaamme ryhmän jäsenten kesken pääosin tiedostamattomia ajattelutapoja ja olettamuksia siitä ”miten meillä […]

2023-03-06T12:36:13+02:003.3.2023|

Hankkeen arvontuoton varmistaminen edellyttää kattavaa valmisteluprosessia

Joulukuun IPT4-työpajan kantavaksi teemaksi nousi sidosryhmien odotuksiin perustuvan arvon määrittely jo varhaisessa vaiheessa ja arvontuoton ohjaaminen hankkeen aikana yhä selkeämmin tilaajan tavoitteista käsin.  Hiljattain yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen varhaisen vaiheen arvonluonnista väitellyt Kari-Pekka Tampio peräänkuulutti hankkeiden valmisteluvaiheeseen järjestelmällistä lähestymistapaa ja prosessia. Tampion mukaan sidosryhmien arvo-odotukset ja toteutuskonseptit sekä arvonluonnin onnistumiseen tarvittavat resurssit […]

2023-03-07T16:42:10+02:0021.12.2022|

Yhteiskehittämällä toimialan parempaan arvontuottoon

IPT4-hanke on osa IPT-hankeohjelmaa, jossa kehitetään suomalaista projekti- ja palveluosaamista, työtapoja ja niiden laatua. Neljäs IPT-hanke käynnistettiin kesäkuussa ja toteutetaan ensimmäistä kertaa vuosina 2022-25 rinnakkain ja synkronoituna palveluntuottajien RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa. Tällä pyritään aiempaa kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen toimialalla. Tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien keskinäistä osaamista hyödyntämällä ja yhteisillä tavoitteilla parannamme toimialan […]

2022-11-02T16:08:38+02:002.11.2022|

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari näytti suunnan uudelle IPT4-RAIN3-yhteistyölle

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari keräsi huhtikuun lopussa paikan päälle Helsinkiin yli sata osallistujaa. IPT3-hankkeessa keskityttiin erityisesti hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen erilaisten teemojen kautta. Palveluntuottajien RAIN2-hankkeen pääteemoja olivat integraation laajentaminen ja syventäminen, virtautus sekä lean-johtaminen. Seminaarissa esiteltiin molempien hankkeiden keskeisiä tuloksia ja pilottihankkeissa kerättyjä kokemuksia. Allianssin johtaminen ja hierarkkisesta johtamistyylistä […]

2022-06-08T18:30:47+03:008.6.2022|

Hankkeiden johtamisessa korostuvat selkeys ja toimiva vuorovaikutus

Helmikuun työpajassa käsiteltiin johtamiskäytäntöjen kehittämistä allianssihankkeissa. Alustuspuheenvuoroissa korostettiin muun muassa avoimen ilmapiirin ja keskustelun merkitystä sekä roolien ja vastuunoton selkeyttä. Työpajan yhteisissä keskusteluissa nousi esiin erityisesti tarve allianssin johtoryhmän ja projektiryhmän yhteistoiminnallisuuden kehittämiselle. Allianssin johtoryhmä (AJR) vastaa allianssin strategisesta johtamisesta. Johtoryhmässä on edustettuna allianssin jokainen sopimusosapuoli ja allianssiprojektin periaatteiden mukaisesti […]

2022-06-09T19:18:47+03:008.6.2022|

Muutoshaasteet edistävät rakennusalan kehitystä ja kilpailukykyä

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika kääntää katse hetkeksi kesään ja RAKLIn koolle kutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun. Tuolloin joukko alan vaikuttajia toi pöytään näkemyksensä siitä, mihin suuntaan suomalaista IPT-osaamista halutaan viedä. Tavoitteeksi muotoutui koko toimialan kulttuurin muuttaminen kohti allianssimaisempaa tekemistä. Hankekumppanuuksiin perustuvalle osallistavalle keskustelulle ja aidommin yhdessä tekemiselle on tarvetta. Taistelu […]

2021-12-09T14:36:48+02:009.12.2021|

Hyvin valittu mittaristo ohjaa jatkuvaan parantamiseen

Marraskuun IPT3-työpajassa käsiteltiin tavoitteiden asettamista hankkeille ja toimivan kannustinjärjestelmän rakentamista. Miksi tavoitteilla johtaminen ei aina toimi? Entä miten saadaan tavoitteet ja kannustinjärjestelmä kohtaamaan? Tavoitteiden toimivuus perustuu siihen, että kaikki ymmärtävät hankkeen menestystekijät samalla tavalla. Menestystekijöiden määrittely jää alkuvaiheessa kuitenkin usein vaillinaiseksi. Mielikuva yhteisestä neuvottelutuloksesta on olemassa, mutta myöhemmin voi käydä […]

2021-12-07T16:13:32+02:007.12.2021|

Riittävän budjetin, ajan ja huomion varaaminen jälkivastuuajalle on tärkeää

IPT-hankkeen loppuvaiheita koskeneessa lokakuun valmennuksessa käsiteltiin luovutuksen ja vastaanoton ohella valmistautumista yhteistoiminnalliseen jälkivastuuaikaan. Mitä jälkivastuuajan onnistumiseen vaikuttavia asioita tulee erityisesti huomioida? Entä mitä haasteita osallistujat olivat tunnistaneet, ja miten ne voitaisiin ratkaista? Sopimuksellisesti IPT-hankkeen viiden vuoden jälkivastuuaika on toteutusvaiheen osa, joka käynnistyy hyväksytystä vastaanotosta. Tuona aikana virheet ja puutteet korjataan, […]

2021-10-28T06:16:01+03:0028.10.2021|
Go to Top