IPT4-hanke on osa IPT-hankeohjelmaa, jossa kehitetään suomalaista projekti- ja palveluosaamista, työtapoja ja niiden laatua. Neljäs IPT-hanke käynnistettiin kesäkuussa ja toteutetaan ensimmäistä kertaa vuosina 2022-25 rinnakkain ja synkronoituna palveluntuottajien RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa. Tällä pyritään aiempaa kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen toimialalla. Tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien keskinäistä osaamista hyödyntämällä ja yhteisillä tavoitteilla parannamme toimialan arvontuottoa enemmän kuin kukaan kolmikannasta yksin.

IPT4- ja RAIN3-aktiviteetit ovat syksyn myötä käynnistyneet täydellä teholla ja saaneet alan kehittäjät ja tekijät liikkeelle. Elokuussa pidettiin ensimmäinen yhteistyöpaja virtautuksesta ja sen jälkeen on orientoiduttu IPT-kehitystyön tilanteeseen ja suuntiin, kiteytetty lean-johtamisen oppeja Suomen Lean Construction Instituten LC-päiviltä ja perehdytty integroitumiseen. Tätä kirjoitettaessa osa toimijoista on vasta palannut opintomatkalta New Orleansista, Lean Construction Instituten tämän vuoden kongressista. Tavoitetaso ja tahtotila ovat heti liikkeellelähdössä korkealla.

Mitä tulisi ottaa huomioon nyt, jotta sopiva intensiteetti pysyy yllä ja osallistujien osaaminen voisi jatkuvasti syventyä? LC-päivillä Dipolissa Jussi Savolainen Tampereen ammattikorkeakoulusta puhui arvotietovirrasta. Savolainen muistutti siitä, että suuri osa arvoa tuovasta tiedosta on olemassa sosiaalisissa verkostoissa, kirjaamattomassa ja epätäsmällisessä muodossa. Yksinpuhelut tuottavat lopulta aika vähän arvoa. Arvotietoa ei voi vain ”ladata” toisen päästä: moniin kysymyksiin on lopulta vain epätäydellisiä vastauksia. Tietoa on louhittava ja yhteisesti rikastettava. Tämä meillä on vaarassa jäädä katveeseen työpajoissammekin, jollemme varaa tilaa yhteiselle keskustelulle, kuuntelemiselle ja kysymiselle.

Mitä tapahtuu, jos hellitämme kiireen tunnusta hetkeksi ja kohtaamme toisen ihmisen ilman omaa ennakko-odotusta lopputuloksesta? Keskustelisimmekin hetken vaikka siitä, miten keskustelemme ja miten keskustelumme vastaa tai ei vastaa toiveitamme? IPT4-aloitusseminaarissa osallistujat nimesivät yli puolessa vastauksistaan projektiensa integroinnissa erityisen onnistuneeksi hyvin toimivan vuorovaikutuksen osatekijöitä kuten avoimen, läpinäkyvän keskustelun, läsnäolon ja mukana elämisen, ihmisten tulemisen näkyväksi sekä keskinäisen kunnioituksen, arvostuksen ja luottamuksen. Yhdessä vastauksessa todettiin ”Ihmisten saaminen puhumaan” myös haasteeksi.

IPT4-hankkeen aikana on tarkoitus mennä aiempaa syvemmälle hankkeen keskeisiin sisältöihin, unohtamatta silti myös uusien mukaan tulijoiden ”sisäänajoa”. Aloitusseminaarin laajasta aihekattauksesta tullaan jatkamaan kohdennetumpiin teematyöpajoihin. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ohjausryhmä on valinnut joulukuun 1. päivän työpajateemaksi hankkeiden valmistelun ja tilaajan tavoitteet. Alustavat aiheet liittyvät mm. ymmärryksen kasvamiseen arvon määrittelystä hankkeen valmisteluvaiheessa, tilaajan ja sidosryhmien tavoitteisiin sekä yhteisten toimintatapojen ja kulttuurin rakentamiseen. Ohjelma julkaistaan marraskuun alkupuolella.

Vahvistetaan hyvin toimivia käytäntöjä ja kehitetään osaamistamme yhdessä. Tule ja tuo tullessasi näkemyksesi ja kysymyksesi yhteiseen pöytään – vuorovaikutteista, läsnä olevaa keskustelua unohtamatta.

——————-

IPT4-hankkeen osallistujia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin yliopisto, HUS-Kiinteistöt Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Väylävirasto sekä Rovaniemen, Tampereen ja Turun kaupungit.