admin

Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 25 artikkelia.

Yhteiskehittämällä toimialan parempaan arvontuottoon

IPT4-hanke on osa IPT-hankeohjelmaa, jossa kehitetään suomalaista projekti- ja palveluosaamista, työtapoja ja niiden laatua. Neljäs IPT-hanke käynnistettiin kesäkuussa ja toteutetaan ensimmäistä kertaa vuosina 2022-25 rinnakkain ja synkronoituna palveluntuottajien RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa. Tällä pyritään aiempaa kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen toimialalla. Tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien keskinäistä osaamista hyödyntämällä ja yhteisillä tavoitteilla parannamme toimialan […]

2022-11-02T16:08:38+02:002.11.2022|

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari näytti suunnan uudelle IPT4-RAIN3-yhteistyölle

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari keräsi huhtikuun lopussa paikan päälle Helsinkiin yli sata osallistujaa. IPT3-hankkeessa keskityttiin erityisesti hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen erilaisten teemojen kautta. Palveluntuottajien RAIN2-hankkeen pääteemoja olivat integraation laajentaminen ja syventäminen, virtautus sekä lean-johtaminen. Seminaarissa esiteltiin molempien hankkeiden keskeisiä tuloksia ja pilottihankkeissa kerättyjä kokemuksia. Allianssin johtaminen ja hierarkkisesta johtamistyylistä […]

2022-06-08T18:30:47+03:008.6.2022|

Hankkeiden johtamisessa korostuvat selkeys ja toimiva vuorovaikutus

Helmikuun työpajassa käsiteltiin johtamiskäytäntöjen kehittämistä allianssihankkeissa. Alustuspuheenvuoroissa korostettiin muun muassa avoimen ilmapiirin ja keskustelun merkitystä sekä roolien ja vastuunoton selkeyttä. Työpajan yhteisissä keskusteluissa nousi esiin erityisesti tarve allianssin johtoryhmän ja projektiryhmän yhteistoiminnallisuuden kehittämiselle. Allianssin johtoryhmä (AJR) vastaa allianssin strategisesta johtamisesta. Johtoryhmässä on edustettuna allianssin jokainen sopimusosapuoli ja allianssiprojektin periaatteiden mukaisesti […]

2022-06-09T19:18:47+03:008.6.2022|

Muutoshaasteet edistävät rakennusalan kehitystä ja kilpailukykyä

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika kääntää katse hetkeksi kesään ja RAKLIn koolle kutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun. Tuolloin joukko alan vaikuttajia toi pöytään näkemyksensä siitä, mihin suuntaan suomalaista IPT-osaamista halutaan viedä. Tavoitteeksi muotoutui koko toimialan kulttuurin muuttaminen kohti allianssimaisempaa tekemistä. Hankekumppanuuksiin perustuvalle osallistavalle keskustelulle ja aidommin yhdessä tekemiselle on tarvetta. Taistelu […]

2021-12-09T14:36:48+02:009.12.2021|

Hyvin valittu mittaristo ohjaa jatkuvaan parantamiseen

Marraskuun IPT3-työpajassa käsiteltiin tavoitteiden asettamista hankkeille ja toimivan kannustinjärjestelmän rakentamista. Miksi tavoitteilla johtaminen ei aina toimi? Entä miten saadaan tavoitteet ja kannustinjärjestelmä kohtaamaan? Tavoitteiden toimivuus perustuu siihen, että kaikki ymmärtävät hankkeen menestystekijät samalla tavalla. Menestystekijöiden määrittely jää alkuvaiheessa kuitenkin usein vaillinaiseksi. Mielikuva yhteisestä neuvottelutuloksesta on olemassa, mutta myöhemmin voi käydä […]

2021-12-07T16:13:32+02:007.12.2021|

Riittävän budjetin, ajan ja huomion varaaminen jälkivastuuajalle on tärkeää

IPT-hankkeen loppuvaiheita koskeneessa lokakuun valmennuksessa käsiteltiin luovutuksen ja vastaanoton ohella valmistautumista yhteistoiminnalliseen jälkivastuuaikaan. Mitä jälkivastuuajan onnistumiseen vaikuttavia asioita tulee erityisesti huomioida? Entä mitä haasteita osallistujat olivat tunnistaneet, ja miten ne voitaisiin ratkaista? Sopimuksellisesti IPT-hankkeen viiden vuoden jälkivastuuaika on toteutusvaiheen osa, joka käynnistyy hyväksytystä vastaanotosta. Tuona aikana virheet ja puutteet korjataan, […]

2021-10-28T06:16:01+03:0028.10.2021|

Valmistautuminen luovutukseen ja vastaanottoon alkaa jo kehitysvaiheessa

Lokakuun valmennuspäivässä käsiteltiin IPT-hankkeen loppuvaiheita ja pohdittiin muun muassa valmistautumista luovutukseen ja vastaanottoon. Mitä loppuvaiheiden onnistumiseen vaikuttavia asioita tulee erityisesti huomioida? Entä mitä haasteita osallistujat olivat tunnistaneet, ja miten ne voitaisiin ratkaista? Luovutusvaiheen aikataulun suunnittelun aloittaminen jo kehitysvaiheessa konkretisoi aikataulun kriittisyyden. Aikataulun suunnittelu edellyttää, että rakennettavan kohteen tavoitteellisesta käyttöönottoajasta lukien mietitään […]

2021-10-28T06:14:14+03:0025.10.2021|

Kokemukset haastavat yhteistoiminnallisuutta

Torstaina 16.9. pidetyssä IPT3- ja RAIN2 -hankkeiden yhteisessä työpajassa syvennyttiin yhteistoiminnallisten hankkeiden käytännön haasteisiin. Historialliseen työpajaan osallistui niin tilaajien kuin palveluntarjoajien edustajia. Asetelma tuotti tulosta ryhmäkeskusteluissa, joissa nousi esiin monipuolista ajattelua ja keskustelua. Yksi päivän puhujista oli Sutter Healthin yhteistoiminnallisten hankkeiden toiminnanjohtaja Digby Christian. Puheenvuorossaan Christian käsitteli yhteistoiminnallisuuden peruskäsitteitä ja […]

2021-10-15T12:11:11+03:0013.10.2021|

Allianssikyvykkyys auttaa toimimaan hankkeen parhaaksi

Kesän viimeisessä syventävässä IPT-työpajassa käsiteltiin allianssikyvykkyyden roolia erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Allianssikyvykkyyden määritelmää pohdittiin monista eri näkökulmista ja kyvykkyyden varmistaminen ja hankkiminen nousi ryhmätöissä tärkeäksi aiheeksi. Merja Tyynismaa AFRY Finlandilta, sekä Jani Saarinen ja Anders Nordström Visonilta jakoivat kokemuksia niin kotimaisista, kuin ulkomaisista allianssihankkeista. Allianssikyvykkyyden määrittäminen ja mittaaminen osoittautui monitahoiseksi ja […]

2021-07-02T15:13:29+03:002.7.2021|
Go to Top