admin

Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 30 artikkelia.

Vuoden IPT-teosta pakittiin Kouvolan Asunnot Oy!

LCI Finlandin ja RIL ry:n järjestämillä Lean-rakentamisen päivillä 2024 jaettiin kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa palkinnot vuoden IPT-teosta ja rakentamisen lean-teosta. Vuoden IPT-teosta palkittiin tilaajaorganisaatio, joka oli kehittänyt ja testannut IPT-toimintatapoja tai toiminut menestyksekkäästi integroidussa projektitoimituksessa. IPT4-hankkeen ohjausryhmä myönsi palkinnon Kouvolan Asunnot Oy:lle, joka otti allianssimallin käyttöönsä kiinteistöpalveluissa ensimmäisenä Suomessa. Valitsijaryhmän […]

2024-06-28T12:00:10+03:0028.6.2024|

Allianssin toimituskokonaisuutta hallitaan yhdessä ratkaisut löytäen

Mikko Asikainen ja Janne Korkalainen tarkastelivat 15.2.2024 IPT4-RAIN3-työpajan puheenvuorossaan allianssiosapuolten mindset’iä. Kari-Pekka Tampio ja Frej Weurlander jakoivat näkemyksiään allianssiprojektin sisällön määrittelystä. Allianssi eroaa muista toteutusmuodoista lähtökohtaisesti siinä, että tilaaja ja palveluntuottajat lähtevät hankkeeseen tietynlaisesta välimaastosta, tietämättä, millaista lopputuotetta täsmälleen ottaen tehdään ja miten se pystytään toteuttamaan. Kun osapuolet ovat yhdessä […]

2024-04-05T18:38:01+03:005.4.2024|

Nyt voit saada todistuksen IPT4-hankevalmennukseen osallistumisesta

IPT4-hankkeen tavoitteena on kiinteistö- ja rakennushankkeiden integroitujen toteutusmuotoje  (IPT) kehittäminen ja käytännön soveltaminen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 14 tilaajaorganisaatioita, joille hanke tarjoaa mahdollisuuden oman henkilöstönsä IPT-osaamisen kouluttamiseen ja valmentamiseen. Valmennuskokonaisuuden suorittaneille myönnetään nyt myös todistukset osaamisestaan. IPT4-hankkeen valmennuskokonaisuus rakentuu seuraavista osakokonaisuuksista: Osallistuminen vähintään kahdeksaan työpajaan sisältäen tilaajaorganisaatioiden omat valmennukset, IPT4-hankkeen […]

2023-05-17T14:13:14+03:0029.3.2023|

Vahva organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi

Hankkeiden valmistelun ja tilaajan tavoitteiden ohella edellisessä IPT4-työpajassa nostettiin esiin kulttuurin vaikutus yhteistoiminnallisten projektien onnistumisessa, kun Ville Teräväinen avasi organisaatiokulttuurin merkitystä projektilla. Organisaatiokulttuuri ohjaa toimintaamme enemmän kuin itse tavallisesti huomaammekaan. Rakennusyrityksen organisaatiokulttuuria väitöksessään tutkinut Ville Teräväinen totesi, että jaamme ryhmän jäsenten kesken pääosin tiedostamattomia ajattelutapoja ja olettamuksia siitä ”miten meillä […]

2023-04-12T12:56:14+03:003.3.2023|

Hankkeen arvontuoton varmistaminen edellyttää kattavaa valmisteluprosessia

Joulukuun IPT4-työpajan kantavaksi teemaksi nousi sidosryhmien odotuksiin perustuvan arvon määrittely jo varhaisessa vaiheessa ja arvontuoton ohjaaminen hankkeen aikana yhä selkeämmin tilaajan tavoitteista käsin.  Hiljattain yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen varhaisen vaiheen arvonluonnista väitellyt Kari-Pekka Tampio peräänkuulutti hankkeiden valmisteluvaiheeseen järjestelmällistä lähestymistapaa ja prosessia. Tampion mukaan sidosryhmien arvo-odotukset ja toteutuskonseptit sekä arvonluonnin onnistumiseen tarvittavat resurssit […]

2023-03-07T16:42:10+02:0021.12.2022|

Yhteiskehittämällä toimialan parempaan arvontuottoon

IPT4-hanke on osa IPT-hankeohjelmaa, jossa kehitetään suomalaista projekti- ja palveluosaamista, työtapoja ja niiden laatua. Neljäs IPT-hanke käynnistettiin kesäkuussa ja toteutetaan ensimmäistä kertaa vuosina 2022-25 rinnakkain ja synkronoituna palveluntuottajien RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa. Tällä pyritään aiempaa kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen toimialalla. Tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien keskinäistä osaamista hyödyntämällä ja yhteisillä tavoitteilla parannamme toimialan […]

2022-11-02T16:08:38+02:002.11.2022|

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari näytti suunnan uudelle IPT4-RAIN3-yhteistyölle

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari keräsi huhtikuun lopussa paikan päälle Helsinkiin yli sata osallistujaa. IPT3-hankkeessa keskityttiin erityisesti hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen erilaisten teemojen kautta. Palveluntuottajien RAIN2-hankkeen pääteemoja olivat integraation laajentaminen ja syventäminen, virtautus sekä lean-johtaminen. Seminaarissa esiteltiin molempien hankkeiden keskeisiä tuloksia ja pilottihankkeissa kerättyjä kokemuksia. Allianssin johtaminen ja hierarkkisesta johtamistyylistä […]

2022-06-08T18:30:47+03:008.6.2022|

Hankkeiden johtamisessa korostuvat selkeys ja toimiva vuorovaikutus

Helmikuun työpajassa käsiteltiin johtamiskäytäntöjen kehittämistä allianssihankkeissa. Alustuspuheenvuoroissa korostettiin muun muassa avoimen ilmapiirin ja keskustelun merkitystä sekä roolien ja vastuunoton selkeyttä. Työpajan yhteisissä keskusteluissa nousi esiin erityisesti tarve allianssin johtoryhmän ja projektiryhmän yhteistoiminnallisuuden kehittämiselle. Allianssin johtoryhmä (AJR) vastaa allianssin strategisesta johtamisesta. Johtoryhmässä on edustettuna allianssin jokainen sopimusosapuoli ja allianssiprojektin periaatteiden mukaisesti […]

2022-06-09T19:18:47+03:008.6.2022|

Muutoshaasteet edistävät rakennusalan kehitystä ja kilpailukykyä

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika kääntää katse hetkeksi kesään ja RAKLIn koolle kutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun. Tuolloin joukko alan vaikuttajia toi pöytään näkemyksensä siitä, mihin suuntaan suomalaista IPT-osaamista halutaan viedä. Tavoitteeksi muotoutui koko toimialan kulttuurin muuttaminen kohti allianssimaisempaa tekemistä. Hankekumppanuuksiin perustuvalle osallistavalle keskustelulle ja aidommin yhdessä tekemiselle on tarvetta. Taistelu […]

2021-12-09T14:36:48+02:009.12.2021|
Go to Top