IPT-hankkeet (Integroitu projektitoimitus) ovat Suomen johtavien kiinteistö- ja rakennusalan tilaajien rahoittamia tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen projekti- ja palveluosaamisen työtapojen ja laadun kehittäminen.

IPT3-hanke 2020–22 Kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on kehitetyn osaamisen laajentaminen ja syventäminen sekä hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittäminen. › LUE LISÄÄ

IPT2-hanke 2017–19 Tavoitteena oli nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen Euroopan kärkeen kehittämällä ihmisiä, osaamista, arvontuottoa sekä hankesysteemisuunnittelua. › LUE LISÄÄ

IPT1-hanke 2014–16 Ensimmäisen IPT:n tavoitteena oli yhä laajempi ja tiiviimpi yhteistyö, siihen kannustaminen sekä osaoptimointia tukevien toimintamallien purkaminen. › LUE LISÄÄ

Lisäämme tilaamisen turvallisuutta

Oppiminen vie rakentamista eteenpäin

Suomalaisen rakentamisen kulttuuri on muuttunut nopeimmin sitten elementtirakentamisen alkuvaiheen. Uuden ymmärryksen myötä osapuolten tavoitteet voidaan yhtenäistää, riskit kartoittaa ja erilaisten riskien kantajat määritellä selkeästi etukäteen. Suunnittelu tehdään jo yksinomaan tilaajan ja kohteen arvon ehdoilla – tavoitteena pysyä niin budjetissa, aikataulussa kuin tilaajan määrittelemässä laadussa.

Huomioonottavaa rakentamista

Hankkeet monimutkaistuvat ja niiden hallinta vaatii yhä enemmän ammattitaitoa ja kokonaisuuden hallintaa. Maailma ei ole enää ylhäältä johdettu. Projektia edistävä järkevyys on oltava mukana sisään leivottuna. Tilaajien tarpeisiin suunnittelu varmistaa, että niin projektin kuin valmiin kohteen edut toteutuvat.

Meneillään on nyt kolmas IPT-hanke, jonka tavoitteista ei puutu kunnianhimoa. Tähän mennessä yhdessä suunnitellut ja toteutetut hankkeet ovat onnistuneet keskeisessä tavoitteessaan: osoittamaan, että ne sisältävät huomattavasti vähemmän riskiä ja että niiden valinta on siksi turvallisempaa kuin traditionaalisten mallien.

Kari-Pekka Tampio:
Työhön tuottavuutta – yhteispelillä

Kari-Pekka Tampio Kaliforniassa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kari-Pekka Tampio näkee, että yhteistoimintamallien kehityksessä ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa niistä aletaan oikeasti saada tehoa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut mukana IPT-hankkeen eri vaiheissa sen perustamisesta alkaen. Olemme saaneet siitä merkittävää käytännön hyötyä ja kyenneet luomaan käyttöömme laajan asiantuntijaverkoston.

Olemme oppineet, ettei kyse ole vain asiakirjoista, eli työkaluista ja prosesseista vaan fokus on ihmisissä eli toteuttajissa. Näinhän se on missä tahansa normaalissa työelämässä – ihmiset näitä hommia tekee.

Toivoisin, että yhteistoiminnalliset toteutusmallit hoksattaisiin myös suurteollisuuden puolella. Lisäksi olisi hienoa, jos IPT-hankkeen jatko-osioihin osallistuisivat myös palveluntuottajat: suunnittelijat, konsultit, talotekniikkaurakoitsijat ja päätoteuttajat.

› LUE KOKO JUTTU

Kohti sujuvuutta

Tarkastelemalla tilanteita riittävän monesta näkökulmasta luomme tarkan tilannekuvan siitä, kuka tekee, missä tekee, mitä tekee ja milloin tekee – ja varmistamme yhteisymmärryksen. Yhtälöstä on pyritty vähentämään minimiin niin riskit, odottaminen kuin epämääräisyys.

Yhteinen organisaatio, yhteiset tavoitteet

IPT-projekti edellyttää yhden, yhteisen organisaation rakentamista. Keskeistä arvontuoton lisäämisessä on integroida ihmiset, prosessit ja teknologia sekä tietous sekä toimia hankkeen parhaaksi -periaatteella. Yhdessä onnistumisesta palkitaan – ja myös päinvastoin.

Perinteisesti rakennusala on pyrkinyt optimoimaan resurssien tehokkuuden. IPT-hankkeissa pyritään optimoimaan virtaustehokkuus: tavoitteena on luoda työnkulusta ennustettavaa eliminoimalla tilanteet, jossa työ odottaa tekijää – ja tekijät töitä.

Jos voi valita, niin enemmän

Maailma ei rakentamisessakaan ole valmis eikä kehitys pääty tähän päivään. Menemme kiihtyvällä tahdilla eteenpäin, opimme yhä paremmiksi ja ymmärryksen tuloksena huomisen vastaukset ovat jälleen uudenlaisia. Kaikkien kolmen IPT-hankkeen tähänastisiin ajatuksiin voit tutustua tällä sivustolla.

Tulevaisuuden rakentamista

Tartu uuteen mahdollisuuteen – uusiin menetelmiin, uusiin malleihin, uuden oppimiseen – uteliaana ja avoimin mielin. Niitä kehitetään, jotta hankkeet saataisiin maaliin suunnitellun onnellisesti.

Tule mukaan keskustelemaan, esittämään omia näkökantojasi sekä viemään kanssamme suomalaista rakentamista eteenpäin. Suomessa – jos jossakin – laadun valitseminen kannattaa. Vaikuta kehitykseen.

Kuva: © Väylävirasto: Äänekosken radan peruskorjaus
Kuva: © 2019 Kuvatoimisto Kuvio Oy: Rajatorpan koulu
Kuva: © Kari-Pekka Tampio

IPT-UUTISIA

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari näytti suunnan uudelle IPT4-RAIN3-yhteistyölle

8.6.2022|

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari keräsi huhtikuun lopussa paikan päälle Helsinkiin yli sata osallistujaa. IPT3-hankkeessa keskityttiin erityisesti hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen erilaisten teemojen kautta. Palveluntuottajien RAIN2-hankkeen pääteemoja olivat integraation laajentaminen […]

KALENTERI

Työpajan tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä ja osaamista virtauksen johtamiseen sekä virtautuksen edistämiseen rakennusalalla. Aiheisiin pureudutaan teorian ja käytännön esimerkkien kautta. Aalto-yliopiston Joonas Lehtovaara avaa alustuksessaan virtaus- ja resurssitehokkuuden eroja, virtauksen eri muotoja, sekä sitä, miten virtaustehokkuuden viimeisintä tutkimustietoa voidaan hyödyntää rakennushankkeiden johtamisessa. Lisäksi aiheesta kuullaan käytännön kokemuksia, kun Sörkan spora […]

IPT-BLOGI

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

10.5.2021|

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit […]