IPT-hankeohjelma on kiinteistö- ja rakennusalan tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen projekti- ja palveluosaamisen työtapojen ja laadun kehittäminen.

IPT4-hanke 2022-25: Projektien ja palveluiden parempi arvontuotto, osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan yhteinen kehitystyö. › LUE LISÄÄ

IPT3-hanke 2020–22: Fokuksessa hankkeiden suunnittelun ja tuotannon ohjaus, yhteistoiminta ja alihankkijoiden integrointi sekä lean-johtaminen. › LUE LISÄÄ

IPT2-hanke 2017–19: Fokuksessa osapuolten integrointi, hankkeiden käynnistäminen, kehitysvaiheiden organisointi, tehtävät ja läpivienti.
› LUE LISÄÄ

IPT1-hanke 2014–16: Euroopan ensimmäiset uuden hankintadirektiivin mukaan kilpailutetut allianssihankkeet. › LUE LISÄÄ

Muutos lähtee tilaajien tavoitteista

Yhdessä oppiminen vie toimialaa eteenpäin

Suomen kiinteistö- ja rakennusalan projekteja ja palveluita toteutetaan yhä enemmän integroivilla, yhteistoimintaan sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen kannustavilla toteutusmuodoilla. Tätä rakennusalan kulttuurin muutosta on johtanut vuonna 2014 käynnistetty integroitujen projektitoimitusten IPT-tutkimus- ja kehitysohjelma. Vuodesta 2016 kehitykseen on osallistunut tahollaan myös suunnittelu- ja rakennusyritysten rakentamisen integraatiokyvykkyys- eli RAIN-tutkimus- ja kehitysohjelma.

Muutoksen eteneminen edellyttää kaikkien osapuolten panosta uudenlaisten sopimusrakenteiden käytöstä oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, ajatusmallien ja tekemisen tapojen uudistamiseen.

Integroiduissa projekteissa tarjotaan parhaat puitteet tiimien korkeatasoiselle suoriutumiselle: konkretisoidaan tavoitteet kaikille yhteiseksi johtotähdeksi, kehitetään ratkaisutapoja ja suunnitellaan läpivientiä yhdessä, palkitaan onnistumisesta kaikkia ja myös vastataan mahdollisesta saavuttamatta jäämisestä yhteisesti. Tulevaisuuden menestyjät vievät oppimisen organisaatioissaan strategiselle tasolle, josta käsin muutosta johdetaan.

Tervetuloa kehittämään toimialaa ja mukaan IPT4-hankkeeseen!

Vuoropuhelun ja yhteistoiminnan tarve on tunnistettu myös kehitystyössä. Kun aiemmat IPT- ja RAIN-ohjelmien kehityshankkeet toteutettiin toisistaan erillisinä, uusissa vuoteen 2025 käynnissä olevissa IPT4- ja RAIN3-hankkeissa osa teematyöpajoista on tilaajille ja palveluntuottajille yhteisiä. Lisäksi kummassakin hankkeessa järjestetään omia tilaisuuksia ja projektivierailuja.

Tule mukaan keskustelemaan, esittämään omia näkökantojasi ja viemään kanssamme suomalaista rakentamista eteenpäin! Lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä, nina.flinck(@)vison.fi ja marika.latvala(@)rakli.fi.

Kuva: © 2009 Rovaniemen kaupunki: Rovaniemen kaupungintalo
Kuva: © 2019 Kuvatoimisto Kuvio Oy: Rajatorpan koulu

KALENTERI
IPT-UUTISIA

Hankkeen arvontuoton varmistaminen edellyttää kattavaa valmisteluprosessia

21.12.2022|

Joulukuun IPT4-työpajan kantavaksi teemaksi nousi sidosryhmien odotuksiin perustuvan arvon määrittely jo varhaisessa vaiheessa ja arvontuoton ohjaaminen hankkeen aikana yhä selkeämmin tilaajan tavoitteista käsin.  Hiljattain yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen varhaisen vaiheen arvonluonnista väitellyt […]