IPT-hankeohjelma on kiinteistö- ja rakennusalan tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen projekti- ja palveluosaamisen työtapojen ja laadun kehittäminen.

IPT4-hanke 2022-25: Projektien ja palveluiden parempi arvontuotto, osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan yhteinen kehitystyö. › LUE LISÄÄ

IPT3-hanke 2020–22: Fokuksessa hankkeiden suunnittelun ja tuotannon ohjaus, yhteistoiminta ja alihankkijoiden integrointi sekä lean-johtaminen. › LUE LISÄÄ

IPT2-hanke 2017–19: Fokuksessa osapuolten integrointi, hankkeiden käynnistäminen, kehitysvaiheiden organisointi, tehtävät ja läpivienti.
› LUE LISÄÄ

IPT1-hanke 2014–16: Euroopan ensimmäiset uuden hankintadirektiivin mukaan kilpailutetut allianssihankkeet. › LUE LISÄÄ

Muutos lähtee tilaajien tavoitteista

Yhdessä oppiminen vie toimialaa eteenpäin

Suomen kiinteistö- ja rakennusalan projekteja ja palveluita toteutetaan yhä enemmän integroivilla, yhteistoimintaan sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen kannustavilla toteutusmuodoilla. Tätä rakennusalan kulttuurin muutosta on johtanut vuonna 2014 käynnistetty integroitujen projektitoimitusten IPT-tutkimus- ja kehitysohjelma. Vuodesta 2016 kehitykseen on osallistunut tahollaan myös suunnittelu- ja rakennusyritysten rakentamisen integraatiokyvykkyys- eli RAIN-tutkimus- ja kehitysohjelma.

Muutoksen eteneminen edellyttää kaikkien osapuolten panosta uudenlaisten sopimusrakenteiden käytöstä oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, ajatusmallien ja tekemisen tapojen uudistamiseen.

Integroiduissa projekteissa tarjotaan parhaat puitteet tiimien korkeatasoiselle suoriutumiselle: konkretisoidaan tavoitteet kaikille yhteiseksi johtotähdeksi, kehitetään ratkaisutapoja ja suunnitellaan läpivientiä yhdessä, palkitaan onnistumisesta kaikkia ja myös vastataan mahdollisesta saavuttamatta jäämisestä yhteisesti. Tulevaisuuden menestyjät vievät oppimisen organisaatioissaan strategiselle tasolle, josta käsin muutosta johdetaan.

Tervetuloa kehittämään toimialaa ja mukaan IPT4-hankkeeseen!

Vuoropuhelun ja yhteistoiminnan tarve on tunnistettu myös kehitystyössä. Kun aiemmat IPT- ja RAIN-ohjelmien kehityshankkeet toteutettiin toisistaan erillisinä, uusissa vuoteen 2025 käynnissä olevissa IPT4- ja RAIN3-hankkeissa osa teematyöpajoista on tilaajille ja palveluntuottajille yhteisiä. Lisäksi kummassakin hankkeessa järjestetään omia tilaisuuksia ja projektivierailuja.

Tule mukaan keskustelemaan, esittämään omia näkökantojasi ja viemään kanssamme suomalaista rakentamista eteenpäin! Lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä, nina.flinck(@)vison.fi ja marika.latvala(@)rakli.fi.

Kuva: © 2022 Kouvolan Asunnot Oy: Viialankatu 5, peruskorjauskohde
Kuva: © 2019 Kuvatoimisto Kuvio Oy: Rajatorpan koulu

KALENTERI

Työpajan ohjelma julkaistaan huhtikuun aikana. Tapahtuma järjestetään BIM Kampuksella Kampissa (Lapinrinne 3, 00100 Helsinki) ja siihen voi osallistua myös etänä. Tilaisuus on avoin kaikille IPT4-osallistujaorganisaatioille. Lisätietoja työpajasta antaa IPT4-koordinaattori Nina Flinck ().

IPT-UUTISIA

Nyt voit saada todistuksen IPT4-hankevalmennukseen osallistumisesta

29.3.2023|

Osana koko toimialan kehittämistä IPT4-hankkeen tavoitteena on tilaajan roolin ja resurssoinnin kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen. Tähän liittyen IPT4-hankkeen ohjausryhmä on täsmentänyt tavoitteita organisaatioidensa työntekijöiden perehdyttämiselle yhteistoiminnallisiin hankkeisiin. Hankkeen työpajavalmennuksiin aktiivisesti […]