IPT3-hanke 13.2.2020–2022

IPT3-hanke on tilaajaorganisaatioiden rahoittama kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on aiemmissa IPT-hankkeissa kehitetyn osaamisen laajentamisen ja syventämisen lisäksi hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittäminen teemoinaan:

Hankkeen toteutus ja siirtäminen käytäntöön

Hanke toteutetaan työpajojen ja valmennusten sekä seminaarien avulla. Tilaajaorganisaatioiden pilottihankkeissa yhteisen kehitysosuuden tuloksia testataan käytännössä.

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä.

Hankkeen aineistot ovat vapaasti saatavilla IPT-kirjastossa.

Yhteistoiminnallista arvoa

IPT-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajien rahoittama projekti- ja palvelutoimitusten kehittämishanke, jonka uusimman, kolmosvaiheen keskeiset teemat ovat projektisysteemien kehittäminen, datan hyödyntäminen, lean-johtaminen, elinkaarikestävyys sekä rakentamisen hiilijalanjälki.

IPT-hanke tähtää suomalaisen projekti- ja palvelutoimitusosaamisen nostamiseen maailman kärkeen. Tätä tavoitetta toteutamme niin toimialan kulttuuria muuttamalla kuin tilaajien ja palveluntuottajien strategioita ja liiketoimintamalleja uudistamalla.

Kehitysohjelman toimintamalli

IPT-hankkeissa yhdistyvät tutkimus- ja kehitystyö, osapuolten valmennus ja koulutus, pilottiprojektien suunnittelu ja kehittäminen sekä niistä saatavien kokemusten jakaminen. Lisäksi IPT-hankkeessa toteutetaan tilaajien pilottiprojekteja, joissa kehitettäviä toimintamalleja ja työkaluja testataan käytännössä. Kehitysohjelmaa toteutetaan työpaja- ja seminaarisarjana.

IPT-hankkeet ovat tilaajien yhteisiä kehitysalustoja

IPT-hanke on erityisen toimiva alusta tilaajien väliselle yhteistyölle, jossa voidaan vaikuttaa toimialan kulttuurin muutokseen. Kahdessa ensimmäisessä IPT-hankkeessa oli mukana 15 tilaajaorganisaatiota. Hankkeen tilaisuuksiin ja pilottihankkeisiin osallistuneet sadat asiantuntijat ovat vieneet oppeja menestyksellisesti käytäntöön.

IPT-hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

IPT3-tilaajat:

 • Väylävirasto
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Tampereen tilapalvelut
 • HUS-Kiinteistöt Oy
 • KYS / Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

IPT3-pilottihankkeet:

 • HUS Kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin yhteishanke: Laakson yhteissairaala
 • HUS Kiinteistöjen hanke: Jorvin uusi potilasosasto
 • Turun kaupungin hanke: Turun uusi konserttitalo
IPT-hanke 1

Kuva: © Aino-Sofia Orjasniemi. Helsingin yliopisto: Tiedekulma

IPT-UUTISIA

Allianssin toimituskokonaisuutta hallitaan yhdessä ratkaisut löytäen

5.4.2024|

Mikko Asikainen ja Janne Korkalainen tarkastelivat 15.2.2024 IPT4-RAIN3-työpajan puheenvuorossaan allianssiosapuolten mindset’iä. Kari-Pekka Tampio ja Frej Weurlander jakoivat näkemyksiään allianssiprojektin sisällön määrittelystä. Allianssi eroaa muista toteutusmuodoista lähtökohtaisesti siinä, että tilaaja ja […]

KALENTERI
IPT-BLOGI

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

10.5.2021|

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit […]