IPT2-hanke 2017–2019

IPT2-hankkeen tavoitteena oli nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen Euroopan kärkeen teemoinaan:

 • Hankesysteemisuunnittelun kehittäminen
 • Markkinoiden haastaminen
 • Arvon tuottamisen kehittäminen
 • Tuottavuusloikka hankkeiden toteutusvaiheessa
 • Ihmisten ja osaamisen kehittäminen

Hanke toteutettiin tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana.

Tutustu hankkeen sisältöön sekä tuloksiin IPT2-pelikirjassa.

IPT2-pelikirja

IPT2-osapuolet:

 • Finavia Oyj
 • Helsingin Tilakeskus
 • Helsingin yliopisto
 • HUS Kiinteistöt Oy
 • Kainuun SOTE
 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • Väylävirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kiinteistöliikelaitos
 • Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Vantaan Tilakeskus

IPT2-pilottihankkeet:

IPT-hanke 2

Kuva:
© BothniaHigh5-allianssin kuvapankki: ipt-hanke-H-uudisrakennus

IPT-UUTISIA

Vuoden IPT-teosta pakittiin Kouvolan Asunnot Oy!

28.6.2024|

LCI Finlandin ja RIL ry:n järjestämillä Lean-rakentamisen päivillä 2024 jaettiin kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa palkinnot vuoden IPT-teosta ja rakentamisen lean-teosta. Vuoden IPT-teosta palkittiin tilaajaorganisaatio, joka oli kehittänyt ja testannut IPT-toimintatapoja […]

KALENTERI

Syyskuun työpajan tavoitteena on yhteisesti linjata prosesseja, toimintamalleja ja/tai työkaluja, joita IPT-projektien suunnittelussa, hankinnoissa ja johtamisessa tulisi vakioida. Vakioinnilla tarkoitamme parhaiden käytäntöjen ja työmenetelmien standardointia, mikä auttaa niiden seurannassa ja mittaamisessa ja toimii perustana jatkuvalle parantamiselle. Toimialan kannalta vakioidut toimintamallit luovat edellytyksiä yhä sujuvammalle yhteistyölle ja yhdessä oppimiselle erilaisten hankintayksikkö- […]

IPT-BLOGI

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

10.5.2021|

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit […]