Vuoden lähestyessä loppuaan on aika kääntää katse hetkeksi kesään ja RAKLIn koolle kutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun. Tuolloin joukko alan vaikuttajia toi pöytään näkemyksensä siitä, mihin suuntaan suomalaista IPT-osaamista halutaan viedä. Tavoitteeksi muotoutui koko toimialan kulttuurin muuttaminen kohti allianssimaisempaa tekemistä. Hankekumppanuuksiin perustuvalle osallistavalle keskustelulle ja aidommin yhdessä tekemiselle on tarvetta. Taistelu osapuolten omien etujen turvaamiseksi on ollut paitsi väsyttävää, myös asiakkaan ja koko toimialan yhteisen edun vastaista.

Murrostilanteissa vanhat opit elävät toimintaan sisäistyneinä vielä pitkään rinnakkain uuden tiedon ja merkitysten luomisen kanssa. Luottamukseen perustuvien käytäntöjen syventäminen, yhdessä oppimisen lisääminen ja leanimmin tekeminen edellyttävät uudenlaista yhteisöllisyyttä. Syntyy luovia jännitteitä, kun teollisen yhteiskunnan hierarkkisessa ympäristössä toiminut ’komento ja kontrolli’ -ajattelu törmää merkitysten jakamiseen, osallistamiseen ja osallistumiseen. Yhteisöllisyys nouseekin tiimi- ja verkostopohjaisissa organisaatioissa uudeksi, tietoisesti kehitettäväksi periaatteeksi.

Keskustelussa yhdeksi allianssi- ja IPT-mallien vahvuuksista todettiin niihin liittyvä T&K-toiminta. Yhteistoiminnallisiin toteutusmuotoihin sisältyvä kehittämispotentiaali houkuttaa myös akateemisia tutkijoita. Käynnissä on pitkäkestoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita kuten Aalto-yliopiston ja 21 rakennusalan yrityksen Building 2030, kymmenen yrityksen RAIN2 sekä kahdeksan tilaajaorganisaation IPT3. Niihin osallistuvat organisaatiot ja ihmiset ovat esimerkki muutosvoimasta, joka on löytänyt halun kehittää toimialaa ja kasvattaa kaikkien toimijoiden jakovaraa​. Kehitys ei kumpua mestarillisistakaan yksilösuorituksista, vaan eri näkökulmista kokonaisuutta tarkastelevien asiantuntijoiden verkostoista.

Muutoksessa on paljon myös tehtävää. Marraskuussa esitellyssä KIRA-kasvuohjelmassa kiinteistö- ja rakennusala haastaa itseään vastaamaan yhteiskunnan ja loppukäyttäjien kehittyviin vaatimuksiin. Tämä merkitsee muun muassa tavoiteltua hiilineutraaliuden saavuttamista ja kiertotalouteen siirtymistä, tuottavuuden ja digitalisaation kasvun myötä asiakastyytyväisyyden parantamista sekä arvonluontia läpi elinkaaren parantavien ratkaisukokonaisuuksien kehittämistä. Rakennusalan vaikutusmahdollisuudet ulottuvat globaalistikin laajalle.

Tulevaisuus muuttuu nykyhetken toiminnan kautta. Tietoisuuden kasvu nykytilasta ja ymmärryksen syveneminen tekijöistä, joilla voidaan vaikuttaa tunnistettuihin haasteisiin otollisesti, ovat jatkuvasti tarkentuva lähtökohta muutoksen kollektiiviselle johtamiselle. Vaikka päämäärä hetkittäin näyttäisi pakenevan tai loittonevan, saavutamme sen, kun toteutamme muutosta tänään. Ja toivottavasti toteutamme, sillä kaikissa meissä haraavat vastaan myös tunnetun ja tutun olotilan säilyttämiseen tähtäävät voimat. Tarvitsemme yhteisöjä, jotka kantavat matkalla eteenpäin.

IPT3- ja RAIN2-hankkeet ovat tulossa päätökseen ensi keväänä, mutta kehitystyö jatkuu. Valmisteilla olevista jatkohankkeista tiedotamme vuoden alussa tarkemmin. Nyt voit ilmoittautua viimeiseen IPT3-hankkeen 1.2.22 työpajaan, jossa käsitellään johtamista. Tule mukaan ja vaikuta.