Valmistuneet:

Yliopistonkatu 4 (Tiedekulma)

Yliopistonkatu 4 on Helsingin yliopiston hallintorakennuksen perusteellinen saneerauskohde, jossa virastomainen tila muutettiin keskustakampuksen keskusrakennukseksi. Projekti toteutettiin allianssimallilla ja se valmistui aikataulussasyksyllä 2017.

Hanke ylitti valmistuessaan hieman asetetun tavoitekustannuksen. Peruskorjauksen neliöhinta oli kuitenkin alhainen suhteessa muihin Helsingin yliopiston kohteisiin. Hankkeen lopputuloksen laatu sekä laajuus suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin olivat erittäin onnistuneet. Allianssityöskentely helpotti tilaajan tavoitteiden jalkauttamisessa.

VT6 Taavetti-Lappeenranta

VT6 Taavetti-Lappeenranta on Väyläviraston perusparannushanke, jossa valtatie 6 rakennettiin uudelleen pääosin entiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Alkuperäinen tavoite oli saada väylä liikennekäyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä. Työt etenivät kuitenkin nopeasti ja tie avattiin liikenteelle etuajassa lokakuussa 2017. Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin alun perin 90 milj. euroa, mutta toteutusvaiheeseen tultaessa oli hankkeen sovittu kokonaiskustannus 73 milj. euroa.

Allianssin avulla löydettiin tilaajan tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka pystyttiin toteuttamaan budjetissa. Allianssityöskentely auttoi myös Väylävirastoa ymmärtämään paremmin työmaahaasteita ja hankkeen kustannusten muodostumista.

Syvälahden monitoimitalo

Syvälahden monitoimitalo on Turun kaupungin uudisrakennushanke, jonka tiloissa toimii koulu, varhaiskasvatus, nuorisotoimet, sekä kirjasto. Rakennus suunniteltiin modulaarisuuden ja tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristön ehdoilla, täten pidentäen rakennuksen toiminnallista elinikää. Turun kaupunki kilpailutti hankkeen alun perin perinteisellä mallilla, johtaen budjetin ylittymiseen noin 6 milj. eurolla. Projekti käynnistettiin tästä syystä uudelleen allianssihankkeena. Rakennuksen oli tarkoitus valmistua kesäkuun loppuun mennessä 2018. Monitoimitalo valmistui kuitenkin jo keväällä 2018 ja se otettiin käyttöön vaiheittain kesä-elokuussa 2018.

Allianssityöskentely tuotti tulosta ja hankkeen osapuolten välinen yhteistyö sujui erinomaisesti koko hankkeen ajan. Allianssi alitti myös asetetun tavoitekustannuksen. Laadulliset tavoitteet sekä avaintulostavoitteet saavutettiin erittäin hyvin, minkä ansiosta saivat palveluntuottajat suurimman osan toteutusvaiheen bonuksista.

Hankkeelle myönnettiin Turun kaupunkikuvatyöryhmän vuoden 2018 Hyvän rakentamisen palkinnon laadukkaan rakentamisen edistämisestä.

Kuva: © Kuopion yliopistollinen sairaala: KYS Sydänsairaala
Kuva: © Aino-Sofia Orjasniemi. Helsingin yliopisto: Tiedekulma