Käynnissä:

Turun konserttitalo

Turun kaupunki suunnittelee uutta konserttitaloa. Konserttitalon kolme päätavoitetta ovat huippuluokan akustiikka, arkkitehtuuriltaan kaupunkiympäristön loistavasti sopiva rakennus sekä toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti elämyksellinen kokonaisuus.

Allianssimallin valinta hankkeen toteutusmuodoksi on tukenut hankkeen strategista suunnittelua, jossa on keskitytty mm. paikanvalintaan, tilaajan tavoitteiden määrittelemiseen, sekä allianssitoteutukseen liittyvään hankintamenettelyyn.

Meneillään oleva hankintavaihe on määrä saada päätökseen mukaan touko-kesäkuussa 2021, jolloin edessä on allianssin kehitysvaiheen käynnistyminen. Kehitysvaiheen lopputuloksena saatava toteutussuunnitelma tulisi valmistua helmikuussa 2023.

Laakson yhteissairaala

Laakson yhteissairaala on HUSin ja Helsingin kaupungin yhteishanke, jossa kahden tilaajan yhteistoiminta organisoidaan kiinteistöyhtiöön. Pilotoinnin tavoitteena on raportoida kiinteistöyhtiön rahoituksen sekä organisointimallin vaikutuksista allianssin käynnistykseen, allianssin toimintaan sekä käyttäjien kokemuksiin, sekä tilaajan ennen allianssin käynnistymistä standardoimien toimintamallien vaikutuksista allianssin käynnistymiseen.

Hankkeessa on käynnissä hankintavaihe. Laakson yhteissairaala on tavoitteena ottaa käyttöön vuosien 2028-2030 aikana.

Kuva: © KYS Uusi Sydän 2025-allianssi
Kuva: © 2020 Arkkitehtiryhmä Laakson LATU: Laakson yhteissairaala