IPT4-hankkeen tavoitteena on kiinteistö- ja rakennushankkeiden integroitujen toteutusmuotoje  (IPT) kehittäminen ja käytännön soveltaminen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 14 tilaajaorganisaatioita, joille hanke tarjoaa mahdollisuuden oman henkilöstönsä IPT-osaamisen kouluttamiseen ja valmentamiseen. Valmennuskokonaisuuden suorittaneille myönnetään nyt myös todistukset osaamisestaan.

IPT4-hankkeen valmennuskokonaisuus rakentuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  • Osallistuminen vähintään kahdeksaan työpajaan sisältäen tilaajaorganisaatioiden omat valmennukset, IPT4-hankkeen yhteiset kehitystyöpajat tai RAIN-hankkeen työpajat
  • Oppimispäiväkirjan laatiminen työpajojen sisällöstä ja opitun soveltamisesta omaan työhön.

Oppimispäiväkirjan tulee sisältää ainakin seuraavat IPT4-hankkeen asiakokonaisuudet: integroitujen projektitoimitusten periaatteet, tuotettavan arvon (value) määrittäminen, osapuolten integrointi, tiedolla johtaminen, suunnittelun ja rakentamisen virtautus sekä osaamisen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

Valmennuskokonaisuuden työmääräarvio on yhteensä kahdeksan työpäivää vuosina 2023-25. Tutustu tarkemmin ja lähde mukaan! Lisätietoa ja ohjeet löydät täältä.

IPT-hanke on Raklin ja Vison Oy:n toteuttama toimialan tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen vaativien projekti- ja palvelutoimitusten toteuttamisessa Euroopan kärkeen. Hankkeessa kehitetään tilaajien ja rakennuttajien rakennuttamis-, hankinta- ja projektinjohto-osaamista, palveluntuottajien liiketoimintamalleja, hankkeissa käytettäviä toteutusmuotoja, sopimusrakenteita ja hankintaprosesseja sekä koko projektituotannon johtamista.

Hankkeessa keskitytään projektien ja palveluiden integroiviin toteutusmalleihin (IPT-mallit) ja lean-rakentamiseen. IPT-malleilla tarkoitetaan integroituja projektitoteutuksia (engl. IPD, Integrated Project Delivery), joita ovat esimerkiksi projektiallianssi ja yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.

Vuosina 2023-25 toteutettava IPT4-hanke keskittyy tilaajien prosessien standardointiin, integroinnin syventämiseen ja tiedolla johtamiseen ja se toteutetaan osittain yhteistyössä alan yritysten RAIN-hankkeen kanssa.

IPT4-hankkeeseen mahtuu ja ehtii vielä hyvin mukaan! Jos organisaatiotasi kiinnostaa, ota yhteys jani.saarinen(at)vison.fi tai marika.latvala(at)rakli.fi.