IPT4-hanke 2022–2025

IPT-hankeohjelman tavoitteena on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan nostaminen maailman kärkeen vaativien projekti- ja palvelutoimitusten toteuttamisessa. Tähän tavoitteeseen pyritään toimialan kulttuuria muuttamalla sekä tilaajien ja palveluntuottajien strategioita, liiketoimintamalleja, sopimusrakenteita ja toimintamalleja uudistamalla. IPT4-hankkeen hyötyjä osallistujille ovat:

IPT4-hankkeen tavoitteet, toteutus ja teemojen testaaminen

IPT4-hankkeen kehitystavoitteita ovat projektien ja palveluiden parempi arvon tuotto, eri osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan tutkimus- ja kehitystyön suuntaaminen yhteisiin tavoitteisiin. Myös kiinteistö- ja rakennusalan kasvuohjelman 2022 tavoitteet ohjaavat osaltaan hanketta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä palveluntuottajien muodostaman RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa.

IPT4-hanke toteutetaan työpajojen, seminaarien ja organisaatiokohtaisten valmennusten avulla. Lisäksi käsiteltäviä teemoja testataan hankkeen osallistujien projekteissa. Hankkeen avausseminaari järjestettiin 14.9.2022 Helsingissä.

Työpaja- ja seminaariaineistot ovat vapaasti saatavilla IPT-kirjastossa. IPT-hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

IPT4-tilaajaorganisaatiot:

 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas
 • Helsingin yliopisto
 • HUS-Kiinteistöt Oy
 • Kouvolan Asunnot Oy
 • Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue / KYS
 • Rovaniemen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Väylävirasto

IPT4-pilottihankkeet:

Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke

IPT-hanke 1
KALENTERI
IPT-UUTISIA

Hankkeen arvontuoton varmistaminen edellyttää kattavaa valmisteluprosessia

21.12.2022|

Joulukuun IPT4-työpajan kantavaksi teemaksi nousi sidosryhmien odotuksiin perustuvan arvon määrittely jo varhaisessa vaiheessa ja arvontuoton ohjaaminen hankkeen aikana yhä selkeämmin tilaajan tavoitteista käsin.  Hiljattain yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen varhaisen vaiheen arvonluonnista väitellyt […]