Strategiatyöpajassa työstettiin johtavien julkisten tilaajien yhteisiä tavoitteita vaativien hankkeiden ja palveluiden toteutusmallin kehittämiseksi sekä hahmoteltiin käynnistettävän kehittämishankkeen tiekarttaa.

Tilaajat nostivat yhteiseksi tavoitteekseen laajemman ja tiiviimmän yhteistyön  toimialan ja erityisesti hankintamenettelyjen tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Tilaajilla on yhteinen tahto purkaa osaoptimointia tukevia toimintamalleja ja kannustaa eri osapuolia aitoon yhteistyöhön hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Työpajan aineisto:

Työpajan tulokset: