admin

Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 30 artikkelia.

Hyvin valittu mittaristo ohjaa jatkuvaan parantamiseen

Marraskuun IPT3-työpajassa käsiteltiin tavoitteiden asettamista hankkeille ja toimivan kannustinjärjestelmän rakentamista. Miksi tavoitteilla johtaminen ei aina toimi? Entä miten saadaan tavoitteet ja kannustinjärjestelmä kohtaamaan? Tavoitteiden toimivuus perustuu siihen, että kaikki ymmärtävät hankkeen menestystekijät samalla tavalla. Menestystekijöiden määrittely jää alkuvaiheessa kuitenkin usein vaillinaiseksi. Mielikuva yhteisestä neuvottelutuloksesta on olemassa, mutta myöhemmin voi käydä […]

2021-12-07T16:13:32+02:007.12.2021|

Riittävän budjetin, ajan ja huomion varaaminen jälkivastuuajalle on tärkeää

IPT-hankkeen loppuvaiheita koskeneessa lokakuun valmennuksessa käsiteltiin luovutuksen ja vastaanoton ohella valmistautumista yhteistoiminnalliseen jälkivastuuaikaan. Mitä jälkivastuuajan onnistumiseen vaikuttavia asioita tulee erityisesti huomioida? Entä mitä haasteita osallistujat olivat tunnistaneet, ja miten ne voitaisiin ratkaista? Sopimuksellisesti IPT-hankkeen viiden vuoden jälkivastuuaika on toteutusvaiheen osa, joka käynnistyy hyväksytystä vastaanotosta. Tuona aikana virheet ja puutteet korjataan, […]

2021-10-28T06:16:01+03:0028.10.2021|

Valmistautuminen luovutukseen ja vastaanottoon alkaa jo kehitysvaiheessa

Lokakuun valmennuspäivässä käsiteltiin IPT-hankkeen loppuvaiheita ja pohdittiin muun muassa valmistautumista luovutukseen ja vastaanottoon. Mitä loppuvaiheiden onnistumiseen vaikuttavia asioita tulee erityisesti huomioida? Entä mitä haasteita osallistujat olivat tunnistaneet, ja miten ne voitaisiin ratkaista? Luovutusvaiheen aikataulun suunnittelun aloittaminen jo kehitysvaiheessa konkretisoi aikataulun kriittisyyden. Aikataulun suunnittelu edellyttää, että rakennettavan kohteen tavoitteellisesta käyttöönottoajasta lukien mietitään […]

2021-10-28T06:14:14+03:0025.10.2021|

Kokemukset haastavat yhteistoiminnallisuutta

Torstaina 16.9. pidetyssä IPT3- ja RAIN2 -hankkeiden yhteisessä työpajassa syvennyttiin yhteistoiminnallisten hankkeiden käytännön haasteisiin. Historialliseen työpajaan osallistui niin tilaajien kuin palveluntarjoajien edustajia. Asetelma tuotti tulosta ryhmäkeskusteluissa, joissa nousi esiin monipuolista ajattelua ja keskustelua. Yksi päivän puhujista oli Sutter Healthin yhteistoiminnallisten hankkeiden toiminnanjohtaja Digby Christian. Puheenvuorossaan Christian käsitteli yhteistoiminnallisuuden peruskäsitteitä ja […]

2021-10-15T12:11:11+03:0013.10.2021|

Allianssikyvykkyys auttaa toimimaan hankkeen parhaaksi

Kesän viimeisessä syventävässä IPT-työpajassa käsiteltiin allianssikyvykkyyden roolia erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Allianssikyvykkyyden määritelmää pohdittiin monista eri näkökulmista ja kyvykkyyden varmistaminen ja hankkiminen nousi ryhmätöissä tärkeäksi aiheeksi. Merja Tyynismaa AFRY Finlandilta, sekä Jani Saarinen ja Anders Nordström Visonilta jakoivat kokemuksia niin kotimaisista, kuin ulkomaisista allianssihankkeista. Allianssikyvykkyyden määrittäminen ja mittaaminen osoittautui monitahoiseksi ja […]

2021-07-02T15:13:29+03:002.7.2021|

Rakennusalan muutokset vaativat uskallusta

  Kevään LIPS & Lean Construction Congressissa käsiteltiin kattavasti niin rakennusalan kuin yleisesti työelämän muutoksia. Juuso Jääskeläinen (McKinsey & Company) nosti puheenvuorossaan ”Miten tuotantoketju tulee muuttumaan” esille rakennusalan keskeisiä muutoksia, joita ovat mm. tuotepohjainen lähestymistapa, erikoistuminen, yrityksen brändin kehittäminen sekä asiakaslähtöisyys. Jääskeläisen mukaan isoimmat muutokset alalle ovat tulossa seuraavan kahdenkymmenen […]

2021-05-28T12:43:24+03:0028.5.2021|

Arvo on edessämme

  Rakennusalan heikosta tuottavuudesta on puhuttu maailmanlaajuisesti paljon viime vuosina. Ratkaisuja tuottavuuskehitykseen on haettu eri keinoin siinä onnistumatta. Valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan rakentamisen tuottavuuskasvua ei ole juuri tapahtunut vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. Koko rakentamisalan arvoketjussa tuottavuus on kuitenkin kasvussa työmailta tehtaisiin siirtyneiden osien ansiosta. Modulaarisen rakentamisen ja esivalmistusasteen lisääntyvä vakiointi sekä tehdasmaisissa olosuhteissa tehtävä rakentaminen poistavat monta laatuun […]

2021-05-28T13:14:50+03:0028.5.2021|

IPD projects: experiences, lessons learned and challenges in Finland, Germany, Estonia, and Norway

  On the Training Day of LIPS and Lean Construction Congress, people from different countries gathered in sharing experiences from Integrated Project Delivery (IPD) projects in their countries. The introductions were from Finland by Jani Saarinen from Vison, Germany by Dr Shervin Haghsheno from Karlsruhe Institute for Technology, Estonia by Sulev Senkel […]

2021-05-14T16:10:23+03:0014.5.2021|

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit nostavat esiin tarvetta määritellä uusia kyvykkyyksiä, kuten allianssikyvykkyys. Sanotaan, että kaikkien osapuolten tulee olla allianssikyvykkäitä suoriutuakseen yhteistoimintamallilla tehtävistä hankkeista, mutta […]

2021-05-28T14:37:23+03:0010.5.2021|

Kehitysvaiheen läpivienti vaatii kirkkaat tavoitteet ja hyvin suunnitellut prosessit

Integroitujen projektitoteutusmallien keskeisin ero perinteisiin toteutusmalleihin on se, että hankkeen osapuolet sitoutuvat yhteisellä sopimuksella tuottamaan arvoa rahalle täyttämällä tilaajan hankkeelle määrittämät reunaehdot ja tavoitteet. IPT-hankkeissa hankkeen sisältö, laajuus ja laatu, suunnitelmaratkaisut, toteutustavat, aikataulu ja tavoitekustannus määritellään hankkeen kehitysvaiheessa yhteistyössä projektin osapuolten kesken. Suunnitellaan ensin miten suunnitellaan Nimensä mukaisesti hankkeen kehittämiseen […]

2021-04-09T14:43:35+03:009.4.2021|
Go to Top