admin

Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 26 artikkelia.

Allianssikyvykkyys auttaa toimimaan hankkeen parhaaksi

Kesän viimeisessä syventävässä IPT-työpajassa käsiteltiin allianssikyvykkyyden roolia erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Allianssikyvykkyyden määritelmää pohdittiin monista eri näkökulmista ja kyvykkyyden varmistaminen ja hankkiminen nousi ryhmätöissä tärkeäksi aiheeksi. Merja Tyynismaa AFRY Finlandilta, sekä Jani Saarinen ja Anders Nordström Visonilta jakoivat kokemuksia niin kotimaisista, kuin ulkomaisista allianssihankkeista. Allianssikyvykkyyden määrittäminen ja mittaaminen osoittautui monitahoiseksi ja […]

2021-07-02T15:13:29+03:002.7.2021|

Rakennusalan muutokset vaativat uskallusta

  Kevään LIPS & Lean Construction Congressissa käsiteltiin kattavasti niin rakennusalan kuin yleisesti työelämän muutoksia. Juuso Jääskeläinen (McKinsey & Company) nosti puheenvuorossaan ”Miten tuotantoketju tulee muuttumaan” esille rakennusalan keskeisiä muutoksia, joita ovat mm. tuotepohjainen lähestymistapa, erikoistuminen, yrityksen brändin kehittäminen sekä asiakaslähtöisyys. Jääskeläisen mukaan isoimmat muutokset alalle ovat tulossa seuraavan kahdenkymmenen […]

2021-05-28T12:43:24+03:0028.5.2021|

Arvo on edessämme

  Rakennusalan heikosta tuottavuudesta on puhuttu maailmanlaajuisesti paljon viime vuosina. Ratkaisuja tuottavuuskehitykseen on haettu eri keinoin siinä onnistumatta. Valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan rakentamisen tuottavuuskasvua ei ole juuri tapahtunut vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. Koko rakentamisalan arvoketjussa tuottavuus on kuitenkin kasvussa työmailta tehtaisiin siirtyneiden osien ansiosta. Modulaarisen rakentamisen ja esivalmistusasteen lisääntyvä vakiointi sekä tehdasmaisissa olosuhteissa tehtävä rakentaminen poistavat monta laatuun […]

2021-05-28T13:14:50+03:0028.5.2021|

IPD projects: experiences, lessons learned and challenges in Finland, Germany, Estonia, and Norway

  On the Training Day of LIPS and Lean Construction Congress, people from different countries gathered in sharing experiences from Integrated Project Delivery (IPD) projects in their countries. The introductions were from Finland by Jani Saarinen from Vison, Germany by Dr Shervin Haghsheno from Karlsruhe Institute for Technology, Estonia by Sulev Senkel […]

2021-05-14T16:10:23+03:0014.5.2021|

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit nostavat esiin tarvetta määritellä uusia kyvykkyyksiä, kuten allianssikyvykkyys. Sanotaan, että kaikkien osapuolten tulee olla allianssikyvykkäitä suoriutuakseen yhteistoimintamallilla tehtävistä hankkeista, mutta […]

2021-05-28T14:37:23+03:0010.5.2021|

Kehitysvaiheen läpivienti vaatii kirkkaat tavoitteet ja hyvin suunnitellut prosessit

Integroitujen projektitoteutusmallien keskeisin ero perinteisiin toteutusmalleihin on se, että hankkeen osapuolet sitoutuvat yhteisellä sopimuksella tuottamaan arvoa rahalle täyttämällä tilaajan hankkeelle määrittämät reunaehdot ja tavoitteet. IPT-hankkeissa hankkeen sisältö, laajuus ja laatu, suunnitelmaratkaisut, toteutustavat, aikataulu ja tavoitekustannus määritellään hankkeen kehitysvaiheessa yhteistyössä projektin osapuolten kesken. Suunnitellaan ensin miten suunnitellaan Nimensä mukaisesti hankkeen kehittämiseen […]

2021-04-09T14:43:35+03:009.4.2021|

Asiakasarvoa hanketiedon hallinnalla

IPT-mallit ovat tuoneet uudenlaista ajattelua haastavien projektien läpivientiin. Haastavat ja usein ristikkäiset tavoitteet, hankkeiden jatkuva muutos sekä osapuolten ja erilaisten järjestelmien rajapintojen määrä kasvattavat monimutkaisuutta ja hallittavan tiedon määrää projekteilla. Johtamisen näkökulmasta haaste on uudenlaisesta tiedolla johtamisesta, jossa projektin resurssit ohjataan Target Value Design -prosessin mukaiseen arvontuottoon.  Hankkeissa kehitysvaiheen päätteeksi […]

2021-03-04T09:46:55+02:004.3.2021|

Projektien onnistuminen vaatii luottamusta

Yhteistoimintahankkeiden myötä myös rakennusalalla on alettu puhumaan pehmeistä arvoista ja yhteistyökyvykkyyksistä muun projektiosaamisen rinnalla. Allianssihankintoihin on viitattu näytelmäkerhoina ja projektien pehmeiden arvojen käsittelyyn allianssihumppana. Joillekin ne tuntuvat pakolliselta pahalta, mutta yhä useampi uskoo niiden voimaan osana toimivaa projektia. Juuriharja Consulting Group Oy:n Jari Salon mukaan projektityössä tiimityö ja osapuolten välinen […]

2021-03-04T10:22:26+02:003.3.2021|

Rakentamisen suunnitteluprosessin vanhat käytännöt eivät tue tuottavuuden parantamista

Kiinteistö- ja rakennushankkeissa on saavutettu parempia tuloksia uusilla integroivilla toteutusmuodoilla (IPT) ja lean-rakentamisen periaatteilla. Yhteistoiminnasta ja lean-rakentamisesta saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että rakennusalan perinteinen suunnitteluprosessi ei tue rakentamisen tuottavuuden parantamista Suunnitteluprosessissa syntyy paljon hukkaa Rakennushankkeiden suunnittelussa syntyy hukkaa eikä opittu tapa suunnitella tue kunnolla hankkeiden tehokasta […]

2021-01-16T14:05:47+02:0028.12.2020|

Työhön tuottavuutta – yhteispelillä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut mukana IPT-hankkeen eri vaiheissa sen perustamisesta, vuodesta 2014 saakka. Olemme saaneet merkittävää käytännön hyötyä IPT-hankkeen eri vaiheista ja erityisesti kyenneet samalla luomaan laajan asiantuntijaverkoston käyttöömme. Suomessa on menossa useita yhteistoiminnallisia hankkeita ja uskoisin, että useat niistä hankkeista ovat saaneet käytännön hyötyä IPT-hankkeiden työpajoista, joissa on […]

2021-01-16T14:05:36+02:0028.12.2020|
Go to Top