Työpajassa pureuduttiin ipt-hankkeiden hankintojen suunnitteluun. Alustuksissa käytiin läpi hankinnan suunnittelun taustoja, hankinnan valmistelua hankintalain näkökulmasta sekä tarjousprosessiin valittavien tarjoajien valintaa. Työpajassa kuultiin lisäksi Henri Jyrkkärannan kertomana Helsingin yliopiston kokemuksia hankintojen suunnittelusta yliopiston aikaisempien hankkeiden pohjalta. Tarkempi tiivistelmä työpajan alustuksista löytyy täältä.

Työpajan tyhmätöissä suunniteltiin seuraavia pilottihankkeita:

Työpajan alustuksia: