Yhteistoimintamekanismien jalkautus hankkeissa ja rakennustuotannon teollistaminen

Keskiviikkona 5.4.2017 järjestettiin IPT2-hankkeen ensimmäinen syventävä työpaja, johon osallistui reilu 20 hengen tiivis ryhmä ipt-mallien kehittäjiä. Aamupäivä aloitettiin perehtymällä integroinnin merkitykseen ja sen toteuttamisen keinoihin. Alustuksissa perehdyttiin sopimuksellisiin, organisatorisiin ja teknologisiin yhteistoimintamekanismeihin sekä käytiin läpi käytännön esimerkkinä yhteistoimintamekanismien käyttöä Tampereen raitiotieallianssissa. Alustusten pohjalta käydyissä keskusteluissa korostettiin perehdyttämisen merkitystä yhteistoimintaperiaatteiden omaksumisessa sekä hyvän yhteishengen rakentamisen merkitystä hankkeille. Nostettiin myös esiin tarve alihankkijoiden vahvempaan sitouttamiseen ja osallistamiseen hankkeissa.

Iltapäivällä perehdyttiin tahtiaikatuotannon käytännön toteutukseen. Lean on tehokkuusstrategia, jossa keskitytään omien resurssien sijaan asiakasarvon tuottoon. Ensin täytyy tehdä prosessi näkyväksi, jotta prosessia voidaan lähteä kehittämään eteenpäin. Keskusteluissa nousi esiin tarve panostaa rakentamisen suunnittelun tahdistamiseen ja etukäteissuunnitteluun. Tahtiajan implementoinnista ja käytännön toteutuksesta vastaavat palveluntuottajat, mutta muutospaineen tulee lähteä tilaajasta.

Pidemmän yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

 • Yhteistoimintamekanismien jalkautus hankkeissa
  • Viimeisimpiä tutkimustuloksia aiheesta, Anna-Maija Hietajärvi
  • Yhteistoimintamekanismit projekteissa, Lauri Merikallio
  • Kokemuksia projekteilta
 • Rakennustuotannon teollistaminen
  • Tahtiaikatuotannon käytännön toteutus, Aleksi Heinonen
  • Keskustelu rakennustuotannon teollistamisesta, Aleksi Heinonen ja Antti Piirainen

Päivän esitykset ja ryhmätyön tulokset.