LCI Finlandin ja RIL ry:n järjestämillä Lean-rakentamisen päivillä 2024 jaettiin kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa palkinnot vuoden IPT-teosta ja rakentamisen lean-teosta. Vuoden IPT-teosta palkittiin tilaajaorganisaatio, joka oli kehittänyt ja testannut IPT-toimintatapoja tai toiminut menestyksekkäästi integroidussa projektitoimituksessa. IPT4-hankkeen ohjausryhmä myönsi palkinnon Kouvolan Asunnot Oy:lle, joka otti allianssimallin käyttöönsä kiinteistöpalveluissa ensimmäisenä Suomessa. Valitsijaryhmän mukaan Kouvolan Asunnot on toiminut jatkuvasti esimerkillisen avoimesti ja läpinäkyvästi sekä jakanut aktiivisesti kokemuksiaan ja oppejaan soveltamistaan yhteistoimintamenettelyistä, onnistumisista ja myös niistä edelleen kehitettävistä asioista.

LCI Finland jakoi palkinnon vuoden rakentamisen lean-teosta Fira Oy:lle, joka esitti näyttöä lean-rakentamisen periaatteiden onnistuneesta hyödyntämisestä työmaalla. Valitsijaryhmä piti Firan tapaa soveltaa lean-oppeja poikkeuksellisena. Perusteluiden mukaan rakennusalan kehittäminen tarvitsee tekoja eikä puheita, ja tässä tapauksessa lean-rakentamisen soveltaminen on lähtenyt nimenomaan työmaalta.

IPT4-hanke onnittelee voittajia!

Kuvassa vasemmalta oikealle: Hannu Ratamäki (LCI Finlandin toiminnanjohtaja), Jaana Ihalainen (IPT4-ohjausryhmän puheenjohtaja), Marika Latvala (Raklin kehityspäällikkö), Jari Niemi (Kouvolan Asuntojen toimitusjohtaja) ja Artturi Lähdetie (IPT-ohjausryhmän puheenjohtaja). Kuvaaja: Ahti Brummer.

Lue lisää Kouvolan Asuntojen hankkeesta: https://www.vison.fi/2021/05/25/omalla-konseptilla-tehokkuutta-peruskorjaukseen/.