IPT1-hanke 2014–2016

IPT1-osapuolet:

 • Espoon Tilakeskus
 • Finavia
 • Gasum
 • Helsingin Tilakeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Kainuun sote
 • Liikelaitos Oulun Tilakeskus
 • Liikennevirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kiinteistöliikelaitos

 

IPT1-pilottihankkeet:

IPT-hanke 1

Kuva: Vison Oy

IPT-UUTISIA

Kokemukset haastavat yhteistoiminnallisuutta

13.10.2021|

Torstaina 16.9. pidetyssä IPT3- ja RAIN2 -hankkeiden yhteisessä työpajassa syvennyttiin yhteistoiminnallisten hankkeiden käytännön haasteisiin. Historialliseen työpajaan osallistui niin tilaajien kuin palveluntarjoajien edustajia. Asetelma tuotti tulosta ryhmäkeskusteluissa, joissa nousi esiin monipuolista […]

KALENTERI

Syventävä työpaja

23 marraskuun • klo 08:30 - 14:00

Työpajassa käsitellään IPT-hankkeiden tavoitteiden asetantaa; Miten tavoitteet pitäisi asettaa, jotta ne tukisi aidosti tilaajan tavoitteiden toteuttamista ja arvontuottoa, ohjaisivat kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen toimintaa sekä muuttaisivat aidosti alan toimintakulttuuria? Työpajan ohjelma julkaistaan pian. Ohjelma sisältää alustuksia ja keskustelua. Työpaja järjestetään hybridimallilla BIM Kampuksella Helsingissä (Lapinrinne 3) sekä Teamsissa. Osallistumistapa tulee ilmoittaa […]

IPT-BLOGI

Allianssikyvykkyys – sisäänrakennuttu vai opittu kyvykkyys

10.5.2021|

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä, mutta yhteistoimintamallien uskotaan antavan siihen todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit […]