Urakan laajuuden hallinta ipt-hankkeissa

Syventävien työpajojen sarjaa jatkettiin perehtymällä urakan laajuuden hallintaan ipt-hankkeissa. Vaikka lisätyöt eivät kuulu allianssin periaatteisiin, hankkeiden sisällöt kuitenkin usein elävät hankkeiden aikana. Työpajassa kuultiin alustuksia laajuuden hallintaan liittyvistä haasteista sekä kokemuksia siitä, kuinka laajuuden hallintaa on käytännössä toteutettu projekteissa.

Työpajaosuudessa pohdittiin, minkälaiset periaatteet ja työkalut auttaisivat ipt-hankkeen laajuuden hallinnassa. Ryhmätöiden tuloksista tulee erillinen tiivistelmä, joka julkaistaan hankkeen nettisivuilla.

Lyhyen yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia: