IPT3-työpaja 1, 2.6.2020

Riskien ja laajuusmuutosten hallinta