Torstaina 16.9. pidetyssä IPT3- ja RAIN2 -hankkeiden yhteisessä työpajassa syvennyttiin yhteistoiminnallisten hankkeiden käytännön haasteisiin. Historialliseen työpajaan osallistui niin tilaajien kuin palveluntarjoajien edustajia. Asetelma tuotti tulosta ryhmäkeskusteluissa, joissa nousi esiin monipuolista ajattelua ja keskustelua. Yksi päivän puhujista oli Sutter Healthin yhteistoiminnallisten hankkeiden toiminnanjohtaja Digby Christian.

Puheenvuorossaan Christian käsitteli yhteistoiminnallisuuden peruskäsitteitä ja yleisimpiä sudenkuoppia. Yhteistoiminnallisten hankkeiden toimintamallit ovat teoriassa yksinkertaisia käsittää, mutta käytännössä haastavia toteuttaa.

Christian vertaili ihanteellisesti onnistuneen ja tavanomaisen hankkeen läpivientiä neljässä vaiheessa. Ideaalitilanteessa luodaan ensin liiketoimintasuunnitelma, jossa on selkeästi määritelty hankkeen tavoitteet ja rajat. Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon alkuperäinen suunnitelma, jonka määrittämissä raameissa pysytään. Toteutusvaiheen alkaessa suunnitelmat siirtyvät käytäntöön rakentamisen alkaessa. Valmis rakennus luovutetaan aikataulussa ja budjetissa käyttäjille.

Christianin mukaan hankkeiden alkuvaiheessa tapahtuva suunnittelu on kuitenkin usein rajoittamatonta unelmointia. Toteutusvaiheessa ollaan tilanteessa, josta ei ole enää paluuta ja loppuhanke on tulipalojen sammuttelua. Luovutuspäivän lähestyessä hankkeella ei voida muuta kuin teeskennellä, että lopputulos oli sitä mitä haluttiin. Vaikka esityksen esimerkki rajoittamattomasta unelmoinnista on kärjistetty, riittämätön pohjatyö ja suunnittelu luovat usein lumipalloefektin, jonka seuraukset ilmenevät vasta hankkeen loppuvaiheessa kustannusten realisoituessa.

Miten tilanteelta vältytään? Christian esitti puheenvuorossaan monta onnistuneen projektin tekijää, joista nousivat esiin erityisesti ihmislähtöiset toimintamallit ja työpaikkakulttuurin hallinta. Etenkin työpaikkakulttuurin muuttaminen on tärkeää, sillä se edustaa kaikkea sitä tekemistä, mikä tapahtuu johdon katsoessa muualle. Christianin mukaan kokemukset luovat uskomuksia, jotka puolestaan ohjaavat tekemistä, josta syntyy tuloksia. Vaikuttaakseen tehokkaimmin tuloksiin on siis aloitettava ruohonjuuritasolta, kokemuksia muuttamalla.

Työpajan aineisto on saatavilla sekä lci.fi-sivustolla, että IPT-kirjastossa.

IPT3-hankkeen osapuolia ovat Väylävirasto, Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen tilapalvelut, HUS Kiinteistöt Oy, KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

RAIN2-hankekonsortiossa mukana olevat yritykset ovat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy.