Rakennusalan heikosta tuottavuudesta on puhuttu maailmanlaajuisesti paljon viime vuosina. Ratkaisuja tuottavuuskehitykseen on haettu eri keinoin siinä onnistumatta. Valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan rakentamisen tuottavuuskasvua ei ole juuri tapahtunut vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. Koko rakentamisalan arvoketjussa tuottavuus on kuitenkin kasvussa työmailta tehtaisiin siirtyneiden osien ansiosta. Modulaarisen rakentamisen ja esivalmistusasteen lisääntyvä vakiointi sekä tehdasmaisissa olosuhteissa tehtävä rakentaminen poistavat monta laatuun ja virheeseen altistavaa riskitekijää.

Rakennusalalla puhutaan enenevissä määrin lean-periaatteiden soveltamisesta tuottavuuden parantamisen yhteydessä. Taiichi Ohnon  seitsemän hukanlajia löytyy helposti projektilta kuin projektilta. Onko olemassa työmaata, jossa ei koskaan odoteta mitään tai ketään, tavarat ovat aina oikeilla paikoillaan, liikkuminen on minimoitua, työnjälki on aina priimaa ja turvallisuus huipputasoa?

Lean-rakentamisen vuosittaisessa konferenssissa puhunut KaVo Kerr Group Finlandin Jari Taskinen kertoi Tuusulassa hammashoidon kuvantamislaitteita kehittävien ja valmistavien yritysten tuloksista. Yritysten tuotannossa työntekijöiden kanssa yksinkertaisin lean-menetelmin tehty kehitystyö on johtanut reilusti yli 50 %:n tuottavuuskasvuun. Työkaluina on käytetty mm. kynää ja paperia, post it -lappuja sekä vaahtomuovista tehtyjä pienoismalleja. Esimerkit myös muilta aloilta kertovat samaa: parannusten tekeminen yksinkertaisin lean-menetelmin tuottaa positiivisia tuloksia.

Vaikka tulokset kehitystyöstä ovat vaikuttavia, ne eivät kuitenkaan ole johtaneet yleisiin lean-talkoisiin alalla. Vanhoista tavoista luopuminen on usein vaikeaa ja uusi pelottaa. Lisäksi kehittämiseen investoidulla rahalla ei ole varmaa tuottotakuuta, jonka vuoksi vanha tapa toimia nähdään riskittömämpänä vaihtoehtona. Muutos vaatii sitoutumista niin työntekijöiltä kuin johdolta.

Yleisesti prosessien kehittäminen tulisi vakioida ja saatuja tuloksia seurata aktiivisesti, sillä tulosten näkeminen on palkitsemisen lisäksi kehittämisen tärkeimpiä motivaattoreita. Kehittämisen lopputuloksena prosessin tulee olla aina työntekijöille turvallisempi, helpompi ja yksinkertaisempi kuin aiemmin. Vaikeinta ja samalla hedelmällisintä on istuttaa työntekijöille ajatusmalli nykytilan haastamisesta ja jatkuvan parantamisen mahdollisuuksista.

Kuva: Vison Oy