Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut mukana IPT-hankkeen eri vaiheissa sen perustamisesta, vuodesta 2014 saakka. Olemme saaneet merkittävää käytännön hyötyä IPT-hankkeen eri vaiheista ja erityisesti kyenneet samalla luomaan laajan asiantuntijaverkoston käyttöömme.

Suomessa on menossa useita yhteistoiminnallisia hankkeita ja uskoisin, että useat niistä hankkeista ovat saaneet käytännön hyötyä IPT-hankkeiden työpajoista, joissa on moniammatillisesti käsitelty erilaisia aiheita, jaettu käytännön kokemuksia ja sparrailtu toisiamme.

IPT-hankkeissa on ollut pääsääntöisesti ns. tilaajan edustajia, mikä toisaalta on ollut vaikuttamassa siihen, että toteutusmalli on alkanut levitä – erityisesti julkisella sektorilla.

Itse aloitin työskentelyn julkisella puolella reilut seitsemän vuotta sitten vuonna 2013. Tuolloin Suomessa ei ollut vielä kovinkaan paljon kokemusta yhteistoiminnallisista toteutusmalleista. Taisi olla pari suurta väylähanketta ja aluillaan oleva Tampereen tunnelihanke.

Ensimmäinen Suomessa allianssimallilla toteutettu hanke oli Kainuun uusi sairaala. Oli hienoa saada olla mukana IPT-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, kun Kainuun tilaajaorganisaatio oli ottanut tämän hankkeen pilottihankkeekseen ja pääsimme yhdessä kehittämään hankintavaihetta, hankinta-asiakirjoja, valintaperusteita, sopimusmallia, ym. vieläkin käyttökelpoisia malleja ja työkaluja (lue: asiakirjamalleja). Jatkossa olemme saaneet valtavasti käytännön kokemuksia niin em. asiakirjojen toimivuudesta kuin myös niiden puutteista ja kehitystarpeista.

Myöhemmin ”jatko-opinnoissamme” olemme oppineet, ettei kyse ole vain asiakirjoista eli työkaluista ja prosesseista vaan fokus on ihmisissä eli toteuttajissa. Näinhän se on missä tahansa normaalissa työelämässä – ihmiset näitä hommia tekee.

Olemme siis oikeastaan siirtymässä asian ytimeen, eli kuinka tunnistamme ja kehitämme vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja sellaiselle tasolle, että alamme saada yhteistoimintamalleista tehoa.

Toivoisin itse, että yhteistoiminnalliset toteutusmallit hoksattaisiin myös suurteollisuuden puolella. Oma aikaisempi kokemukseni teollisuuden investointihankkeissa tukee sellaista ajatusta, että toteutusmalli sopisi yksityispuolelle kuin hanska käteen. Jos haluat tietää miksi, ota yhteyttä – kerron mieluusti.

Lisäksi olisi hienoa, jos IPT-hankkeen jatko-osioihin osallistuisivat myös palveluntuottajat: suunnittelijat, konsultit, talotekniikkaurakoitsijat ja päätoteuttajat. Yhteisenä tavoitteena voisi olla ”Rakennusalan työn tuottavuuden jättiläisloikka menestykseen – yhteispelillä.”

Kari-Pekka Tampio

ohjelmajohtaja,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä