IPT3-hankkeen aloitusseminaarissa keskusteltiin kolmivuotisen hankkeen tavoitteista

18.02.2020

IPT3-hanke polkaistiin käyntiin Scandic Park Helsingissä järjestetyssä aloitusseminaarissa viime torstaina 13.2.2020. Kolmivuotisen tutkimus- ja kehityshankkeen keskeisiä teemoja ovat muun muassa Lean-johtaminen, projektisysteemien kehittäminen, datan hyödyntäminen sekä elinkaarikestävyys ja rakentamisen hiilijalanjälki. Seminaarissa kuulluista esityksistä syntyi paljon keskustelua, jonka lisäksi ryhmäkeskusteluissa saatiin arvokkaita näkemyksiä ja täsmennyksiä hankkeen tavoitteisiin ja sisältöön liittyen.

Aloitusseminaarin avasivat Raklin Jyrki Laurikainen ja Visonin Lauri Merikallio. Laurikaisen puheenvuorossa korostui IPT-hankkeiden tuomien esimerkkien ja käytänteiden kautta luotava muutos rakentamisalalle. Merikallio painotti yhteistyön tärkeyttä rakennusalan kehittämisessä, sillä jokainen on liian pieni muuttamaan alaa yksin.

Seminaarin alkupuolella kuultiin puheenvuoroja kokeneilta IPT-tilaajilta. Puheenvuoroissa ja niistä syntyneissä keskusteluissa korostuivat varsinkin suunnittelunohjauksen haasteet, aikaisen integraation tärkeys, kehitysvaiheen hukka, tiedolla johtaminen ja hiilineutraalisuus. Vesa Vainiotalo kuvasi HUS:n kokemuksia erilaisista urakkamuodoista eri vuosikymmenillä. Kuluvalla vuosikymmenellä tavoitteena on saavuttaa hankkeissa entistä syvempi integraatio ja osapuolten sitouttaminen yhteiseen työskentelyyn. Helsingin yliopiston Jaana Ihalainen kertoi ylläpidon tarpeiden tuomisesta jo suunnitteluun sekä hankesuunnitteluvaiheessa aikaisemman integraation hyödyistä, esimerkkinä urakoitsijan tahdittaman suunnittelun kehittäminen.

Lauri Merikallion toi esille omassa alustuksessaan Suomen mahtavan kehityksen viime vuosina IPT-hankkeissa, mutta korosti, että opittavaa on vielä muun muassa suunnittelun ja rakentamisen virtauksessa, alaurakoitsijaintegraatiossa, prosessien standardoinnissa sekä datan hyödyntämisessä. Merikallio painotti varsinkin ihmiskeskeistä johtamista, sekä sitä, kuinka tärkeä rooli tilaajilla on alan kehittämisessä vaatimuksillaan ja strategioillaan, mikä vaatii tilaajalta myös edellytysten luomista toimijoille.

Skanskan Jan Elfving piti puheen tilaajien ja palveluntuottajien välisestä yhteistyöstä, kertoen muun muassa aiemmista allianssihankkeista saatujen kokemusten kautta huomattuja kehityskohteita ja hyviä käytäntöjä palveluntuottajan näkökulmasta. Kehityskohteita on vielä huomattavissa muun muassa kehitysvaiheen suunnittelunohjauksessa, Last Plannerin käytössä, aliurakoitsijoiden integroinnissa sekä innovoinnissa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Elfving kertoi, että suurimmissa alliansseissa käytetty toimitusjohtajafoorumi on osoittautunut hyväksi keskustelun alustaksi, mitä Elfving suositteli muillekin hankkeille. 

Seminaarin ryhmäkeskusteluissa hankkeen tavoitteista ja teemoista keskustelua syntyi runsaasti varsinkin päivän puheissa esille nousseista asioista ja hankkeen tavoitteista. Esille nousi toiveita valmennuksiin muun muassa Leanista, johtamisesta, avaintulosalueiden asettamisesta sekä tilaajan roolista. Hankkeen työpajoja toivottiin esimerkiksi kehitysvaiheen tehtävien määrittelyyn, kaupallisen mallin käsittelyyn sekä datan hyödyntämiseen liittyen. Pilottien osalta keskusteluissa haluttiin muun muassa vastaanottoprosessin vaikutuksesta LPS-menetelmään, suunnittelun kilpailutuksesta erilaisilla vertailuperusteilla sekä tiedonhallinnasta. Keskusteluissa otettiin myös esille strateginen yhteistyö eri hankkeiden kanssa, esimerkiksi yhteisen seminaarin kautta oppimalla muiden hankkeiden tavoitteista ja opeista muun muassa Leanista läpi hankkeen, tiedon virtaamisesta ja hiilijalanjäljen pienentämisestä.

”Mitä kaikkea voimmekaan saada aikaiseksi IPT3-hankkeen aikana!” summasi Merikallio.

Aloitusseminaarin materiaalit löydettävissä täältä.

 

18.06.2020Blogi: Yhteistyössä on voimaa!
12.06.2020Riskienhallinta ja laajuusmuutokset haastavat IPT-hankkeita
18.02.2020IPT3-hankkeen aloitusseminaarissa keskusteltiin kolmivuotisen hankkeen tavoitteista
22.11.2019IPT2-hanke päätökseen
19.11.2019IPT2-pelikirja on julkaistu
23.09.2019Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi
19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita

Siirry arkistoon »