Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi

23.09.2019

IPT2-hankkeen viimeinen yhteinen työpaja järjestettiin torstaina 19.9.2019 BIM Kampuksella Helsingissä. Päivän tavoitteena oli perehtyä palvelualliansseihin ja niiden hyötyihin erilaisten palveluiden toteutusmallina. Päivän alustuksissa kuultiin kokemuksista eri näkökulmista aiheeseen liittyen.  Vison Oy:n Lauri Merikallio avasi työpajan haastamalla osallistujat pohtimaan palvelu- ja projektiallianssin eroavaisuuksia. Pohdinnassa korostui palveluiden muuttuvat tarpeet pitkien sopimusjaksojen aikana. Päivän aikana tulikin todettua, että palveluallianssin parhaita puolia onkin sen joustavuus palveluiden toteutusmallina.

Omista palveluallianssikokemuksista kunnossapitopalveluissa osallistujille kertoi Etelä-Suomen alueen kunnossapitopäällikkö Eero Liehu Väylästä. Vaikka nyt toteutusvaiheessa olevasta KP2-hankkeesta saadut kokemukset ovatkin olleet niin positiivisia, että Väylä on päättänyt toteuttaa myös KP1-alueen kunnossapidon allianssimallilla, myös haasteita on kohdattu. Esimerkiksi muutosjohtamisen haaste saman porukan siirtyessä pitkät perinteet omaavasta ratojen kunnossapidosta uudenlaiseen toimintamalliin oli huomattava. Positiivisina nostoina Eeron palveluallianssikokemuksissa korostui avoimuuden sekä taloudellisen tietoisuuden korostuminen hankkeessa, niin tilaajan kuin palveluntuottajien näkökulmasta.

Kokemuksia hyvinvointipalveluiden tuottamisesta palveluallianssina Tampereen Tesomalla kertoi etäyhteyden päästä Mehiläinen Oy:n Riikka Helminen. Tesoman hyvinvointiallianssin tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia, hyvinvointipalveluiden kannattavuutta ja tehokkuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Yksi allianssin keskeisimmistä periaatteista on toiminnan jatkuva ja nopea kehittäminen ilman raskaita kehitysprojekteja. Tätä varten allianssihenkilöstölle on annettu kaksi tehtävää: Tee työsi ja kehitä sitä! Riikan mukaan allianssilla on ollut positiivisia vaikutuksia myös laajemmassa mittakaavassa: Tesoman hyvinvointikeskuksella on ollut positiivisia vaikutuksia alueen ihmisten hyvinvointiin sekä alueen kiinnostavuuteen. Allianssi on onnistunut luomaan aivan uudenlaisen palvelukeskittymän ja kohtaamispaikan.

Osapuolten integraatiosta palveluallianssissa kertoi Anu Nuora (Turun kaupunki) sekä Mikko Kuusisto (Desentti-ryhmittymä) Turun keskusta-alueen kunnossapitoallianssista. Asiakaslähtöisen palvelumallin keskeisenä tavoitteena on myös työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden sitouttaminen urakkaan allianssin integraatioajattelun mukaisesti. Tilaaja asetti jo hankinnassa tarjoajille vaatimuksia avainhenkilöiden sitomisesta hankkeeseen. Palveluallianssin kehitysvaiheessa integroitiin ydintiimi, johon kuului myös sopimusosapuolten omia kumppaneita. Palveluvaiheessa tavoitteena on integroida myös muita merkittäviä toimijoita, kuten lyhyemmän sopimuksen alihankkijoita ja puitesopimusurakoitsijoita. Integraatioajattelun tavoitteena on varmistaa kunnossapidon avainosapuolten sitouttaminen jo hyvissä ajoin vaikkeivat nämä olekaan allianssin sopimusosapuolia.

Iltapäivällä Peter Molin (Ramboll Finland Oy) puhui kokemuksistaan allianssihankkeista AJR-näkökulmasta. Peterin kokemuksen mukaan erityisesti IT- ja järjestelmäallianssien haasteita ovat laajuuden määrittäminen ja sitä kautta kehitys- ja toteutusvaiheen rajan sekä tavoitekustannuksen määrittäminen.  Peter kuvasi myös AJR:n roolia ja AJR-työskentelyn vaikutuksia koko hankkeeseen: luottamuksen rakentaminen johtoryhmätasolla heijastelee myös hankkeen päivittäiseen toimintaan.

Iltapäivän kahvitauon jälkeinen osuus käsitteli Lean-filosofiaa sekä Big Room- toimintaa palvelualliansseissa. Lean-filosofiasta alustanut Lauri Merikallio korosti, että kuten muussakin toiminnassa, myös palvelualliansseissa Lean-johtaminen tähtää jatkuvaan parantamiseen ihmisiä kunnioittaen ja asiakkaalle arvoa tuottaen. Big Room -toimintaan liittyvän ryhmätyön alusti Vison Oy:n Eero Moilanen kertomalla Big Room -konseptin periaatteista ja sen soveltamisesta hankkeissa.

15.10.2020Kohti päästöttömiä työmaita ja vähähiilistä rakentamista
08.10.2020Blogi: Luottamus avaimena onnistumisen oveen
18.06.2020Blogi: Yhteistyössä on voimaa!
12.06.2020Riskienhallinta ja laajuusmuutokset haastavat IPT-hankkeita
18.02.2020IPT3-hankkeen aloitusseminaarissa keskusteltiin kolmivuotisen hankkeen tavoitteista
22.11.2019IPT2-hanke päätökseen
19.11.2019IPT2-pelikirja on julkaistu
23.09.2019Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi
19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!

Siirry arkistoon »