Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen

20.02.2019

Ystävänpäivän kunniaksi kokoonnuimme BIM Kampukselle ipt-hankkeiden toteutusvaihetta käsittelevään työpajaan. Mukana olivat seuraavat hankkeet:

  • KYS Uusi Sydän 2025, PSSHP
  • Hämeenkylän ja Rajatorpan koulut, Vantaa
  • Ahveniston sairaala-allianssi, KHSHP
  • Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin yliopisto
  • BothniaHigh5-allianssi, VSHP
  • Lastenklinikan peruskorjaushanke, HUS-Kiinteistöt
  • Tulevaisuuden sairaala OYS 2030, PPSHP

Visonin Lauri johdatteli työpajailijat päivän teemaan avaamalla keskustelun toteutusvaiheen vahvuuksista ja toisaalta myös keskeisimmistä kehittämiskohteista. Porukassa tunnistettuja vahvuuksia yhdisti ajatus yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Haasteiksi puolestaan tunnistettiin mm. koko organisaation integrointi hankkeeseen sekä tavoitteiden jalkauttaminen. Lauri muistutti, että kehitysvaiheen edetessä ns. hypetys projektin sisällä nousee, kunnes siirrytään toteutusvaiheeseen, jolloin ollaan muutosten äärellä. Mukaan voi tulla uusia henkilöitä ja toimijoita, jotka pitää integroida mukaan toimintaan ja projektin toimintakulttuuriin. Vaikka yhteistoiminnallinen toimintamalli olisikin ajettu sisään projektiin jo kehitysvaiheen alussa, on tärkeää, että toiminnan perusasioita käydään säännöllisesti yhteisesti läpi ja varmistetaan, että uudet henkilöt pääsevät mukaan projektin imuun.

Tiedonhallinta on projektien kestohaastaja. Tuomo Lindstedt Finavialta jakoi kokemuksiaan, kuinka T2-hankkeessa on vastattu haasteeseen ja kuinka tiedonhallinnan eteen tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Tuomo nosti esiin, että vaikeudet tiedonvaihdossa onkin usein juurisyynä monessa projekteja vaivaavassa ongelmassa. Verrattuna perinteisiin hankkeisiin allianssihankkeissa korostuu erityisesti tilaajan tavoitteisiin, kustannuksiin ja päätöksiin liittyvä tiedonhallinta. On tärkeää, että hankkeissa määritetään vakioidut käytännöt tiedonhallintaan liittyen, mutta sen lisäksi sovittujen toimintamallien käyttöä tulee edellyttää ja siitä pitää muistuttaa. Pelkät prosessikaaviot eivät hoida asiaa. Oman haasteensa tuo myös laaja sidosryhmäkenttä, jolle myös pitää varmistaa tiedon kulku – kumpaankin suuntaan. Tuomo vielä muistutti visuaalisuuden merkitystä kaikessa tiedonhallinnassa.

Visonin Antti kertoi dynamiikan hallinnasta sekä laajuus- ja laatumuutosten toteutuksesta projekteissa. Kehitysvaiheessa luodaan lähtökohdat muutosten läpiviemiselle toteutusvaiheessa. Kehitysvaiheessa hankkeelle tulisi suunnitella laajuus, laatutaso sekä sisältö mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä luoda selkeä prosessi, jolla mahdolliset muutokset tullaan viemään läpi. Keskeistä on myös, että allianssin ja tilaajan riskivaraukset käydään läpi ja mietitään yhdessä. Sitä varten kaikilla tulee olla sama kokonais- ja tilannekuva hankkeesta ja sen etenemisestä. Antti muistutti, että laajuudenmuutokset tulisi aina pystyä perustelemaan arvon tuottamisella. 

Lauri jatkoi lean-johtamisen parista siteeraamalla Niklas Modigia, joka on todennut, että kaikki lähtee ihmisten johtamisesta. Mikäli ihmisiä ei osata johtaa eikä heitä arvosteta, on aivan turhaa yrittää tuoda Last Planneria tai muita leanin työkaluja projektiin. Vaikka Big Roomiin usein muodostuukin oma ”kupla”, on kuitenkin tärkeä muistaa, että projektille perinteiseen malliin työtä tekeviä on vielä laaja joukko kuplan ulkopuolellakin. Ilman psykologista turvallisuutta projektissa on hankala tehdä asioita. Luottamuksen rakentaminen kestää aikansa, mutta sen voi menettää nopeasti. Asioiden visualisoinnilla, perehdyttämisellä ja jatkuvalla seurannalla voidaan varmistaa, ettei projektissa palata vanhoihin malleihin.

Jälkivastuuaika on osa toteutusvaihetta. Reino Pöyhönen kertoi Turun Syvälahden monitoimitalo -allianssista ja jakoi kokemuksiaan projektin käyttöönoton ja jälkivastuuajan valmisteluista. Projekti oli monella mittarilla mitattuna onnistunut: projekti valmistui ennen sovittua aikataulua ja pysyi kustannuksissaan. Reino korosti, että onnistuneen käyttöönoton kannalta on tärkeää, että kiinteistöväki otetaan riittävän varhaisessa vaiheessa mukaan projektiin. ”Elämäni paras rakennushanke”, totesi Reino.

Työpajan aineisto saatavilla työpajan sivuilta.

15.10.2020Kohti päästöttömiä työmaita ja vähähiilistä rakentamista
08.10.2020Blogi: Luottamus avaimena onnistumisen oveen
18.06.2020Blogi: Yhteistyössä on voimaa!
12.06.2020Riskienhallinta ja laajuusmuutokset haastavat IPT-hankkeita
18.02.2020IPT3-hankkeen aloitusseminaarissa keskusteltiin kolmivuotisen hankkeen tavoitteista
22.11.2019IPT2-hanke päätökseen
19.11.2019IPT2-pelikirja on julkaistu
23.09.2019Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi
19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!

Siirry arkistoon »