IPT-hankkeet ovat tilaajien yhteisiä kehitysalustoja

IPT-hankkeet (IPT-hanke, IPT2-hanke, IPT3-hanke) ovat Suomen johtavien tilaajien rahoittamia tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on ollut Suomen kiinteistö- ja rakennusalan projekti- sekä palveluosaamisen sekä alan tuottavuuden parantaminen. Kahdessa ensimmäisessä IPT-hankkeessa on ollut mukana 15 tilaajaorganisaatiota ja hankkeen tilaisuuksiin ja pilottihankkeisiin osallistuneet useat sadat asiantuntijat ovat oppineet paljon uutta ja vieneet oppeja käytäntöön. IPT-hanke on erityinen alusta tilaajien väliselle yhteistyölle, jossa tilaajat voivat yhdessä kehittämisen lisäksi vaikuttamaan toimialan kulttuurin muutokseen.

Ensimmäinen IPT-hanke toteutettiin vuosina 2014-16 ja siinä kehitettiin vaativiin julkisiin hankkeisiin soveltuvia integroituja toteutusmuotoja. Vuosina 2017-19- toteutetussa IPT2-hankkeessa integroinnin osaamista ja käytäntöjä laajemmin ja syvemmälle tilaajaorganisaatioiden lisäksi myös IPT2-pilottihankkeisiin osallistuviin organisaatioihin.

IPT3-hanke toteutetaan vuosina 2020-22, jonka teemoina ovat uusien strategioiden ja liiketoimintamallien sekä projektisysteemien kehittämisen, Lean-johtamisen ja -tuotannon lisäksi datan hyödyntämminen ja rakentamisen hiilijalanjälki.

IPT-hankkeiden toimintamalli

IPT-hankkeita toteutetaan sopisosapuolten yhteisen kehittämisohjelman, sekä sopimusosapuolten omien pilottiprojektien avulla. Hankkeessa yhdistyvät tutkimus- ja kehitystyö, osapuolten valmennus ja koulutus sekä pilottiprojektien suunnittelu ja kehittäminen ja niistä saatavien kokemusten jakaminen.

Kehitysohjelmaa toteutetaan työpaja- ja seminaarisarjana, jotka ovat tilaajaorganisaatioiden sekä pilottihankkeissa mukana olevien organisaatioiden henkilöille avoimia tilaisuuksia. Hankkeen johtamisesta, tavoitteiden ja tulosten viestinnästä sekä tulosten käyttöönotosta toimialalle vastaa IPT-hankkeen ohjausryhmä.

Lisäksi IPT-hankkeessa toteutetaan tilaajien pilottiprojekteja, joissa kehitettäviä toimintamalleja tai työkaluja testataan käytännössä. Pilottihankkeista saatavia tuloksia käsitellään myös yhteisissä työpajoissa.