IPT3-hanke (2020-22)

IPT3-hanke on tilaajaorganisaatioiden rahoittama kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on aiemmissa IPT-hankkeissa kehitetyn osaamisen laajentaminen ja syventäminen lisäksi hankinta- ja liiketoimintastrategioiden kehittäminen alla esitetyssä kuvassa nimettyjä teemoja koskien.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan työpajojen ja valmennusten sekä seminaarien avulla. Yksi hankkeen osa on tilaajaorganisaatioiden pilottihankkeet jossa yhteisen kehitysosuuden tuloksia testataan käytännössä. Hankkeen johtamisesta vastaa hankkeen ohjausryhmä.

Käytännön toteutuksesta vastaavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä.

Hankkeen aineistot ovat vapaasti saatavilla.

Lisätiedot ja osallistuminen

  • Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry, jyrki.laurikainen@rakli.fi
  • Jani Saarinen, osakas, Vison Oy, jani.saarinen@vison.fi
  • Sari Koskelo, IPT3-hankekoordinaattori, Vison Oy, sari.koskelo@vison.fi