IPT2-hanke (2017-2019)

Vuosina 2017-19 toteutetun IPT2-hankkeen tavoitteena oli nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen Euroopan kärkeen seuraavien teemojen pohjalta:
  • Hankesysteemisuunnittelun kehittäminen
  • Markkinoiden haastaminen
  • Arvon tuottamisen kehittäminen
  • Tuottavuusloikka hankkeiden toteutusvaiheessa
  • Ihmisten ja osaamisen kehittäminen

Hankkeessa käsitellyistä teemoista sekä tuloksista voi lukea IPT2-pelikirjasta.

Hanke toteutettiin tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana, jossa käytiin läpi integroitujen projektitoteutusten periaatteet sekä IPT-hankkeiden hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheet.

Hankkeen tavoitteena oli tilaajien sekä tilaajaorganisaatioiden henkilöiden sekä pilottiprojekteissa työskentelevien organisaatioiden IPT-osaamispohjan laajentaminen ja syventäminen, jotka kummatkin toimivat myös lähtökohtina hankkeessa järjestetyille työpajoille.

IPT2-osapuolet ja pilottihankkeet

IPT2-hankkeen toteuttivat ja rahoittivat kiinteistö- ja rakennusalan johtaviin tilaajiin kuuluvat Finavia Oyj, Helsingin Tilakeskus, Helsingin yliopisto, HUS Kiinteistöt Oy, Kainuun SOTE, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan Tilakeskus.

Lisää IPT2-Tilaajaorganisaatioista voit lukea lisää täältä.IPT2-pilottihankkeet