Kehittyvä johtaminen – syventävä työpaja 1.2.2022: