Jatkuva parantaminen ja tahtituotanto

Työpajassa tarkasteltiin IPT-hankkeiden johtamista tahtituotannon muodostamisen ja jatkuvan parantamisen näkökulmasta:

  • Jatkuvan parantamisen tavoitteet
  • Toiminnan standardointi jatkuvan parantamisen edellytyksenä
  • Tuotannon virtauttaminen ja tahtituotannon huomioiminen IPT-hankkeiden johtamisessa hankkeen eri vaiheissa
  • Tahtituotannon käynnistämisen prosessi: riskit ja mahdollisuudet
  • Alihankkijoiden integrointi tahtituotantoon

Työpajan alustuksissa kuultiin kokemuksia kahdesta tahtituotantoprojektista: Constin asuintalon peruskorjaushankkeesta (HOAS Kitarajakuja) sekä Haahtelan Arcadahallenin tahtituotantoprojektista. Työpajaosuuksissa pohdimme tahtituotantoon liittyviä
riskejä ja mahdollisuuksia, edellytysten luontia tahtituotannon mahdollistamiseksi sekä alihankkijoiden sitouttamista tahtituotantoon.

Yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia ja ryhmätöiden tuotokset: