Big Room -toiminnan kehittäminen

Työpajan tavoitteena oli pohtia, kuinka luodaan parhaat edellytykset Big Room-toiminnalle ipt-hankkeessa ja kuinka toimintaa voitaisiin kehittää. Big Room on keskeinen yhteistoiminnan mahdollista ipt-hankkeissa, jonka käyttöönotto hankkeissa tulee pohtia niin fyysisen tilan, toimintamallien ja johtamisen sekä ihmisten mielentilan näkökulmasta.

Alustuksissa kuultiin Big Room -toimintaan liittyvistä johtamisen haasteista sekä ilmapiirin ja oikean ”mindsetin” luomisesta. Lisäksi kuulimme, kuinka Raitiotiehankkeessa hyödynnetään visuaalisuutta Big Room -toiminnan ja koko projektin johtamisessa. Sen lisäksi saimme käsiimme avaimet onnistuneen työpajan läpiviemiseen Granlund Consultingin kertomana.

Yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia ja yhteenveto ryhmätöistä