TVD-prosessi

Työpajaan tavoitteena oli oppia TVD-prosessin perusteita ja prosessia sekä luoda edellytyksiä hankkeille tunnistaa asioita, joita voi lähteä työpajan jälkeen kehittämään ja toteuttamaan omissa hankkeissaan.

Työpajassa kuultiin alustuksia TVD-prosessin taustoista, perusteista ja parhaista käytänteistä. Lisäksi kuulimme, kuinka TVD-prosessia on toteutettu ja mitä haasteita siihen on liittynyt kolmessa hankkeessa: Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmassa, Rantatunneli- ja T2 -hankkeissa.

Työpajaosioissa määritimme keskeisimmät TVD-prosessia tällä hetkellä haastavat asiat sekä pohdimme yhteistuumin, millä ratkaisuilla selättäisimme nämä ongelmat.

Yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.Työpajan alustuksia ja yhteenveto ryhmätöistä: