Dynamiikan hallinta IPT-hankkeissa: sidosryhmien ja rinnakkaisprojektien hallinta

Työpajan tavoitteena oli tarkastella ipt-projektien toimintaympäristöön liittyvää dynaamisuutta ja sen vaikutuksia projektin hallintaan: miten toimintaympäristön dynamiikka ilmenee projekteissa, kuinka sidosryhmiä voidaan sitouttaa ja heidän tuoma arvo valjastaa projektin käyttöön sekä kuinka koordinoida projekteihin kytkeytyviä rinnakkaisprojekteja ja varmistaa projektien rajapinnat ylittävä yhteistyö.

Työpajan alustuksissa kuultiin tilaajien kokemuksia dynamiikan hallinnasta Vaasan ja Kainuun sairaalahankkeista sekä Tampereen Raitiotieallianssista. Lisäksi saimme kuulla UKI Arkkitehtien näkemyksiä käyttäjälähtöisestä suunnitteluprosessista ja cave-menetelmän hyödyntämisestä prosessissa.

Työpajaosuuksissa pohdimme, millä tasolla eri sidosryhmät tulisi integroida mukaan hankkeisiin sekä tunnistimme keinoja rinnakkaisprojektien ja sidosryhmien integrointiin.

Yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia ja ryhmätöiden tuotokset: