Suunnittelun suunnittelu

Työpajassa pohdittiin, kuinka suunnittelun suunnittelua voitaisiin tehostaa ipt-hankkeissa. Projektit monimutkaistuvat enenemissä määrin, mutta samalla kuitenkin aikataulut tiivistyvät ja budjetit tiukkenevat. Tämä asettaa merkittäviä vaatimuksia suunnittelulle, jonka täytyy olla tehokasta ja vuorovaikutteista, jotta tähän haasteeseen pystytään vastaamaan.

Alustuksissa kuultiin kiinnostavia näkökulmia ja käytänteitä Ylen ketterän johtamisen mallista ja Finavian T2 Allianssian suunnittelun suunnittelusta. Lisäksi kuulimme Aalto-yliopistossa tehtävästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta suunnittelun ohjaukseen liittyen. Työpajan ryhmätöissä pohdittiin suunnittelun suunnitteluun liittyviä haasteita sekä toimenpiteitä, joilla näihin haasteisiin voitaisiin vastata.

Lyhyen yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia:

Yhteenveto ryhmätöistä.