Alihankkijoiden integrointi ipt-hankkeisiin

Työpajan tavoittena oli ymmärtää integroinnin hyötyjä ja oppia keinoja kumppaneiden integrointiin ipt-hankkeisiin.

Työpajan alustuksissa kuultiin integroinnin hyödyistä, alihankkijoiden hankinnasta ja sopimuksellisesta integroinnista sekä siitä, miten toimitusketjun integroinnin johtaminen näkyy projekteissa. Lisäksi kuulimme myös alihankkijan näkemyksiä ja kokemuksia päähankkijan kanssa toimimisesta.

Työpajaosioissa tunnistimme integroimattomuuden oireita sekä etsimme juurisyitä näiden taustalla. Sen lisäksi etsimme ratkaisuja tunnistettujen haasteiden voittamiseen.

Yhteenvedon päivästä voi lukea täältä.

Työpajan alustuksia ja ryhmätöiden tulokset: