Työpajassa perehdyttiin integroitujen projektitoimitusten kehitysvaiheen tehtäviin ja keskeisiin teemoihin: tavoitteiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen, TVD-prosessiin, alihankkijoiden integrointiin ja tahtituotantoon sekä Big Room-toimintaan. Tarkempi tiivistelmä työpajasta löytyy täältä.

Työpajan alustuksia ja tuotoksia: