Työpajan tavoitteena oli kuvata integroitujen projektitoimitusten kehitysvaiheen tehtäviä ja tunnistaa vaiheeseen liittyviä kehitystarpeita ja haasteita. Kahdenpäivän aikana perehdyimme kehitysvaiheen onnistuneen läpiviennin kannalta keskeisiin teemoihin: tavoitteiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen, TVD-prosessiin, alihankkijoiden integrointiin ja tahtituotantoon sekä Big Room-toimintaan. Tarkempi tiivistelmä työpajasta löytyy täältä.

Työpajassa työstettiin seuraavien pilottihankkeiden kehitysvaiheita:

  • Yliopiston päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin yliopisto
  • Uusi sydän -Kuopion sairaala, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Hämeenkylän ja Rajatorpan koulut, Vantaan tilakeskus
  • Kantasairaala, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
  • H-uudisrakennus, Vaasan sairaanhoitopiiri

Työpajan alustuksia ja tuotoksia: