Työpajassa perehdyttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen. Työpajan tavoitteena oli kuvata parhaan tarjoajan valintaan tarvittavat vertailuperusteet sekä tarjousten sisältövaatimukset ja niiden arviointiperusteet. Lisäksi perehdyttiin tarjousneuvotteluiden sisältöön sekä kaupallisen mallin periaatteisiin. Työpajassa kuultiin myös, kuinka Liikennevirasto on haastanut markkinoita Tiestötietojärjestelmät ja -palvelut hankkeen hankinnan aikana. Tarkempi tiivistelmä työpajasta löytyy täältä.

Työpajan ryhmätöissä työstettiin seuraavia pilottihankkeita:

  • Turun keskustan alueurakka, Turun kaupunki
  • Yliopiston päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin yliopisto
  • Tammelan stadion, Tampereen kaupunki
  • Jorvin sairaalan peruskorjausohjelma, HUS-Kiinteistöt

Työpajan alustuksia: