Työpajassa käytiin läpi vaativien yhteistoimintahankkeiden käynnistämisen ja hankinnan suunnittelun prosessi vaiheineen. Lisäksi työpajassa kuuultiin Mauri Mäkiahon kertomana Liikenneviraston kokemuksia ja oppeja hankintojen suunnittelusta jo käynnistyneiden hankkeiden osalta sekä käytiin Mika Pohjosen avustuksella läpi hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan valmistelu hankintalain näkökulmasta. Tarkempi tiivistelmä työpajan alustuksista löytyy täältä.

Työpajan ryhmätöissä suunniteltiin seuraavia pilottihankkeita:

Työpajan alustuksia: