Toteutusvaihe

Työpajassa perehdyttiin integroitujen projektitoimitusten toteutusvaiheen tehtäviin ja tunnistetiin vaiheeseen liittyviä kehitystarpeita ja haasteita. Työpajassa käytiin läpi mm. laajuus- ja laatumuutoksia, tiedonhallintaa, lean-johtamista sekä käyttöönoton ja jälkivastuuajan valmisteluita.

Tiivistelmä työpajan sisällöstä löytyy täältä.

Työpajan alustuksia: