Seminaariaineistot 15.-16.3.2016

Hankkeen 7. työpajassa oli tarkoituksena kerrata integroitujen projektitoteutusten (IPT-hankkeet ja alianssit) kehitysvaiheen tehtävät ja löytää niihin liittyvät kehitystarpeet ja haasteet. Työpaja järjestettiin Vuosaaren BEST WESTERN Hotel Rantapuistossa 15.-16.3.2016.

Työpajassa käytiin myös läpi pilottihankkeiden kehitysvaiheista tehdyn nettikyselyn tulokset. Kyselyn tulokset sisälsivät sopimusosapuolten palautteen kehitysvaiheen käynnistämisestä ja läpiviennistä.

Lisäksi esiteltiin kaksi uusinta pilottihanketta, jotka ovat Tampereen Tesoman hyvinvointikeskuksen palveluhankinta ja Liikenneviraston rataverkon kunnossapitoalueen 2 palveluallianssi.

Työpajan ohjelma

15.3. Kehitysvaihe

  • Työpajan avaus ja lyhyt kertaus integroiduista projektitoimituksista, Jani Saarinen, Vison Oy

Uudet pilottihankkeet

Kokemuksia allianssivaiheen läpiviennistä

Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus, Mika Pohjonen, Hannes Snellman

Nettikyselyn tulokset kehitysvaiheen läpiviennistä, Miika Ronkainen, Vison Oy

16.3. Toteutusvaihe

Kokemuksia toteutusvaiheen läpiviennistä

Lean johtaminen ja työkalut toteutusvaiheessa, Anders Nordström, Vison Oy