SEMINAARIAINEISTOT 26-27.5.2015

Hankkeen 5. työpajassa käsiteltiin allianssimallin kehittämistarpeita ja työstettiin pilottihankkeiden kehitysvaiheiden läpivientiä ja tehtäviä. Allianssimallin kehittämistarpeet tunnistettiin SKOL ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n, Infra ry:n ja ATL:n tapaamisista saadun palautteen sekä pilottihankkeiden osapuolille tehdyn nettikyselyn perusteella. Kehittämistarpeiksi tunnistettiin Referenssien käyttö tarjoajien valinnassa, tarjousprosessin keventäminen, kaupallisen mallin selkeyttäminen sekä käytettävien sopimusten ja termien vakiointi, viestintä ja koulutus. Kehitysvaiheiden läpivientiin perehdyttiin Vison Oy:n alustusten sekä projektiallianssina toteutettavan Jyrkkälän lähiösaneerauksen ja Tampereen Rantatunneliallianssin kokemusten kautta. Tämän jälkeen työpajassa työstettiin Helsingin yliopiston hallintorakennuksen, Kainuun keskussairaalan, Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta -peruskorjauksen sekä Syvälahden koulun projektiallianssien kehittämisvaiheen läpivientiä ja tehtäviä. Työpajan aineisto:

 • Kokemuksia pilottihankkeiden hankinnoista
 1. Vt 6Taavetti-Lappeenranta, Harri Sivonen
 2. Syvälahden koulun projektiallianssi, Reino Pöyhönen
 3. Kainuun keskussairaalan projektiallianssi, Terho Pekkala
 4. Helsingin yliopiston hallintorakennuksen projektiallianssi, Henri Jyrkkäranta

Pilottihankkeiden kehitysvaiheiden läpiviennin ryhmätyöt löytyvät IPT-hanke.fi sivuston extranet-osiosta.

Aika & paikka

26-27.5.2015, Kokoushotelli Gustavelund Oy, Kirkkotie 36, 04310, TUUSULA, puh. 09 273 751, sähköposti: ,www.gustavelund.fi

Osanottajat

 • Espoon Tilakeskus-liikelaitos
 • Finavia
 • Gasum Oy
 • Helsingin kaupungin Tilakeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Liikelaitos Oulun Tilakeskus
 • Liikennevirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Turun Kiinteistöliikelaitos
 • Tampereen kaupunki
 • RAKLI ry
 • Vison Alliance Partners Oy