Hankkeen 3. työpajan tarkoitus oli työstää ja kuvata hankkeen valmisteluun liittyvät tehtävät. Työpajassa kerrattiin kevään 1. työpajan sisältö.

Hankkeen valmistelun tehtäviin sisältyivät:

  • tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen määrittäminen
  • tilaajan resurssien ja hankittavan osaamisen määrittäminen
  • tarjoajien valinta
  • toteutusmuodon valinta
  • hankintaprosessin suunnittelu
  • markkinavuoropuhelun järjestäminen
  • hankintailmoituksen laatiminen soveltuvuusehtoineen ja valintaperusteineen

Lisäksi työpajassa perehdyttiin ryhmähankkeen pilotteina käynnistettyihin valtatien 6 perusparannukseen, Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaushankkeeseen sekä Kainuun uuden sairaalan rakennusprojektiin.

Uusina pilotteina työpajassa valmisteltiin seuraavien hankkeiden allianssitoteutuksia:

  • Tampereen raitiotiejärjestelmän rakentaminen yhteistoiminnallisena urakkana
  • Syvälahden koulun rakentaminen allianssiurakkana
  • Jakomäen palveluiden toteutus allianssimallilla

Lopuksi työpajassa perehdyttiin Mika Pohjolan johdattelemana integroitujen projektitoimitusten hankintojen periaatteisiin ja hankintailmoitusten laatimiseen.

Työpajan aineisto: