IPT-hankkeen 2. työpajassa kuvattiin ja valmisteltiin

  • yhteenveto hankinnan valmistelusta hankintailmoitukseen
  • osallistumishakemusten käsittely
  • neuvottelumenettelyn läpivienti
  • tarjouspyynnöt sekä tarjousten valintaperusteet ja pisteytys
  • kaupallisen mallin periaatteet

Integroiduilla toteutusmalleilla käynnistettävien hankkeiden hankintamenettelyksi on valittava neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely. Työpajassa tutustuttiin käytännön esimerkein Helsingin yliopiston Vuolukiventien allianssiurakan neuvotteluprosessin läpivientiin.

Lisäksi perehdyttiin asiantuntijoina toimineiden Jari Salon, Juuriharja Consulting Group Oy, ja Mika Pohjosen, Hannes Snellman, johdolla tarjoajien ja tarjousten arviointiin.

Lopuksi työpajassa suunniteltiin ryhmätöinä tilaajien pilottihankkeita sekä kaupallisen mallin soveltamista:

  • Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaus (15-20 milj. €)
  • Kainuun keskussairaalan korjaus- ja uudisrakennushanke (n. 100 milj. €)
  • Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -tieyhteyden parantaminen (n. 90 milj. €)

Työpajan aineisto

Hankkeen seuraavat kaksi työpajaa pidetään osittain saman sisltöisinä syys-lokakuussa 2014.