Hankkeen 1. työpajassa kuvattiin ja valmisteltiin

  • tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen sekä hankinnan tavoitteiden määrittäminen
  • tilaajan resursseihin perustuva tarjoajien valinta
  • toteutusmuodon valinta
  • hankintaprosessin suunnittelu
  • hankintailmoituksen laatiminen soveltuvuusehtoineen ja vertailuperusteineen
  • markkinavuoropuhelun toteuttaminen

Lisäksi työpajassa perehdyttiin Tampereen Rantatunneliallianssin hankinnan valmisteluun ja hankintaprosessin läpivientiin sekä perehdyttiin Hannes Snellmannin Mika Pohjolan johdolla neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn läpivientiin ja hankintailmoitusten karikoihin.

Saadut opit testattiin kuvaamalla pilottihankkeiden hankintojen valmistelu

  • Espoon elä ja asu -seniorikeskusten rakentaminen (á 30 milj. €)
  • Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaus (15-20 milj. €)
  • Kainuun keskussairaalan korjaus- ja uudisrakennushanke (n. 100 milj. €)
  • Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -tieyhteyden parantaminen (n. 90 milj. €)

Työpajan aineisto