Hankkeen taustaa

Tampereen kaupunki kehittää alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Mallia on tarkoitus pilotoida Tesoman Hyvinvointikeskuksen palveluiden järjestämisessä.

Tesoman aluetta kehitetään palveluiden ja kaupunkisuunnittelun kehitysalustana, jossa toteutetaan erilaisia alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä asukkaiden, palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden vuoropuhelua ja osallisuutta vahvistavia innovatiivisia kokeiluja. Hankkeeseen osallistuu useita kaupungin eri hallintokuntia, jotka sitoutuvat samalla alueen kehittämiseen ja Oma Tesoma -hankkeen toteuttamiseen.

Tesoman Hyvinvointikeskus toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. Malli luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on toteuttaa hanke allianssimallilla tai muuta kehittämiskumppanuuteen pohjautuvalla mallilla, jossa sopimusosapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja riskien ja hyötyjen jakamiseen osapuolten kesken. Kaupungin tavoitteena on testata mallia Tesomalla ja kerätä siitä kokemuksia ja oppeja muiden alueiden palveluiden järjestämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Tesoman alueen hyvinvoinnin lisääminen, Hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen kannattavasti ja kehittyvästi sekä Tesoman palveluiden ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin.

Hankkeen sisältö

Tesoman Hyvinvointikeskus perustetaan vuosina 2016-17 rakennettavaan Tesomantorin liikekeskukseen, josta kaupunki on vuokrannut tilat keskusta varten. Hyvinvointikeskukseen kootaan alueen terveydenhuollon, hammashoidon ja lasten ja perheiden palvelut sekä sosiaali- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, kuten kirjasto ja ei-kaupallinen kahvila. Osa palveluista järjestetään lähitori-mallilla keskuksen yhteispalveluina. Hyvinvointikeskuksen alustava rahoitustarve on noin 5 milj. euroa vuodessa (alv 0), joka jakautuu puoliksi julkisen ja yksityisen sektorin palvelutuotannon kesken. Sopimusajaksi on kaavailtu 10 vuotta.

Pilotoinnin idea

Kaupunki on suunnitellut Tesoman Hyvinvointikeskuksen toteutusmuodoksi allianssia. Hankkeessa on tarkoitus testata mallia ensimmäistä kertaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluhankinnoissa. Lisäksi mallia testataan nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa palveluiden hankinnoissa ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteisessä palvelutuotannossa.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Toteutusmuotoselvitys on tehty IPT-hankkeen pilottina marras-joulukuussa 2015 ja kaupunginhallitus päätti toteutusmuodosta ja hankkeen käynnistämisestä 22.2.2016. Hankkeen toteutusmuodosta on järjestetty markkinainfo 7.12.2015. Lisäksi kaupunki järjesti tarjoajille suunnatun allianssikoulutuksen 9.2.2016 ja toisen allianssin kaupalliseen malliin keskittyvän markkinainfon 16.2.2016.

Muodostamisvaihe

Tesoman Hyvinvointipalvelujen allianssikumppanin hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä, jossa kaupunki kilpailutti allianssikumppanikseen yritystä tai yritysten muodostamaa ryhmittymää, joka pystyy tuottamaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä kaupungin kanssa. Hankintapäätös on tehty 24.10.2016. Allianssikumppaniksi valittiin Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Kehitysvaihe

Suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2016, kun Tampereen kaupunki ja Mehiläinen solmivat kehitysvaiheen allianssisopimuksen. Tarkoituksena on suunnitella Hyvinvointikeskuksen palvelut vuoden 2017 aikana siten, että kaupunki voi hyväksyä suunnitellun toteutusmallin tavoitekustannuksineen ja käynnistää toteuttamisen alkuvuodesta 2018.

Toteutusvaihe

Tesoman Hyvinvointikeskus on suunniteltu avattavaksi vuoden 2018 alussa.

Lisätietoja

  • Mari Heikkilä, projektipäällikkö, Oma Tesoma -hanke. +358 40 160 4286 tai mari.heikkila(at)tampere.fi
  • Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy