Hankkeen taustaa

Tammelan stadionin kehittäminen käynnistettiin kesällä 2013 Tampereen kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:n tekemän yhteistyösopimuksen pohjalta tavoitteena kehittää hanketta yhdessä stadionin ja koko korttelin kehittämiseksi. Kaupunki toteutti 2013-14 stadionin kehittämisen arkkitehtuurikilpailun, jonka voittajaksi valittiin JKMM Arkkitehtien, Ramboll Finland Oy:n ja Trafix Oy:n muodostaman konsortion ehdotus ”Hattutemppu”. Stadionin ja sen ympäristön suunnittelua jatkettiin JKMM Arkkitehtien toimesta perustuen voittaneeseen ehdotukseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää vanhaa jalkapallostadionia ja koko korttelia siten, että stadionin yhteyteen voitaisiin rakentaa asuin-, liike- ja toimistotilaa. Stadionin kehittämisen kustannuksia on tarkoitus kattaa muusta rakentamisesta saatavalla tuotolla. Tällä pyritään saavuttamaan kustannusneutraali ja liiketoiminnallisesti kannattava ratkaisu. Hankkeen toteutukselle on asetettu useita tavoitteita, jotka liittyvät tavoitteisiin suunnitteluun, kustannusseurantaan sekä lyhyeen läpimenoaikaan ja häiriöiden vähäisyyteen.

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää uuden Tammelan jalkapallostadionin suunnittelun ja rakentamisen sekä asuin-, liike- ja toimitilojen sekä pysäköintilaitoksen suunnittelun ja rakentamisen sekä rakennusoikeuden luovutuksen rakentamisvelvoitteineen. Kaupunki rakennuttaa stadionin ja siihen kuuluvan parkkihallin omaan taseeseensa, mistä syystä niiden suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan julkisena hankintana. Hankkeeseen liittyy stadionin ja pysäköintihallin lisäksi edellä mainittujen asuin-, liike- ja toimistotilojen rakentaminen. Tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesta asuntorakennusoikeudesta varataan 50 % Lemminkäiselle ja 50 % on tarkoitus tarjota ulkopuolisille sijoittajille ja/tai vuokrataloyhtiöille.

Toteutusmuodon suunnittelu

Hankkeen toteutusmuotoa on suunniteltu IPT-hankkeen pilottina Tampereen kaupungin kiinteistötoimen, Tilakeskuksen ja Lemminkäisen kesken. Toteutusmuodon suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen hanke, jossa voidaan yhdistää julkinen rakentaminen ja yksityinen asuntotuotanto sekä jakaa suunnitteluun, rakentamiseen ja asuntojen myyntiin liittyviä riskejä sopimusosapuolten kesken.

Hankkeen toteutusmuodosta ja toteuttamisesta ei vielä ole tehty päätöksiä.

Muodostamisvaihe

Muodostamisvaihe on suunniteltu siten, että Tampereen kaupunki, Lemminkäinen ja JKMM muodostaisivat allianssin, jonka jälkeen ne kehittäisivät hanketta yhdessä myöhemmin hankittavien muiden osapuolten kanssa. Kaupungin tarkoitus on kilpailuttaa stadionin suunnittelu ja rakentaminen julkisena hankintana siten, että mahdollinen palveluntuottaja liittyisi mukaan perustettuun allianssiin. Lisäksi osapuolten on tarkoitus hankkia yhdessä hankkeeseen tarvittavat muut rakennuttajat tai sijoittajat.

Kehitysvaihe

Allianssin kehitysvaihe on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa siten, että allianssin kolme osapuolta kehittävät hanketta ensiksi keskenään. Tämä vaihe voidaan käynnistää heti, kun kaupunki päättää hankkeen hankinnan ja suunnittelun rahoittamisesta.

Toteutusvaihe

Stadionkortteli on suunniteltu alustavaksi toteutettavaksi vuosina 2017-2019.

Lisätietoja

  • Virpi Ekholm, toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos. +358 40 0205 044, tai
  • Jani Saarinen & Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy