Hankkeen taustaa

Espoon Tilapalvelut-liikelaitos rakennuttaa uuden koulukeskuksen Leppävaaraan. Hanke sisältää vanhan suojellun koulurakennuksen peruskorjauksen ja samalle alueelle tulevat uudisrakennukset. Koulukeskus tulee olemaan ensimmäinen yhteinen koulu- ja päiväkotihanke suomen- ja ruotsinkielisille Espoossa. Hanke on tarkoitus toteuttaa allianssimallilla. Allianssin osapuolina tulevat olemaan Espoon Tilapalvelut-liikelaitos, käyttäjien edustajat sekä pääurakoitsijasta ja arkkitehdistä/pääsuunnittelijasta muodostettava ryhmittymä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteiksi on asetettu:

  • Tulevaisuuden kasvatus- ja oppimisympäristön mahdollistaminen
  • Vahva yhteiskäyttö ja yhteisöllisyys
  • Muuntojoustavat tilat
  • Turvallisuus ja terveellisyys
  • Käyttäjä mukana allianssissa
  • Toteutuskustannukset 30-35 M€ ja valmistuminen vuonna 2020
  • Käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat sovitun vuokratason mukaisia

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää ruotsinkielisen alakoulun ja päiväkodin sekä suomenkielisen päiväkodin, alakoulun ja yläkoulun rakentamisen. Kouluihin on arvioitu tulevan 1000-1100 lasta ja kohteen laajuus on noin 15 000 kem2. Hankkeen kustannusarvio on n. 30-35 M€ (alv 0).

Pilotoinnin idea

Tulevaisuuden kasvatus- ja oppimisympäristön suunnitteleminen yhdessä käyttäjien kanssa. Kaksikielisessä ympäristössä hankkeen kehittämisessä on mahdollista hyödyntää eri osapuolten hyviä käytäntöjä.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Hankkeesta on koottu tilaohjelma laajan käyttäjäryhmän kanssa yhteistyössä. Kaavamuutos alueen kehittämiseksi on hyväksytty. Erillistä toteutusmuotoselvitystä ei ole tehty. Hankkeen toteuttamista perinteisillä malleilla vs. allianssimalilla on verrattu toisiinsa lähinnä aikataulullisesti ja päätöksenteon kannalta. Hankkeen toteutusmuodosta ei ole vielä tehty päätöstä.

Muodostamisvaihe

Hankkeen muodostamisvaihe on tarkoitus aloittaa keväällä 2016 ja sen on arvioitu päättyvän viimeistään vuoden 2017 alussa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, jonka avulla hankitaan arkkitehti, pääsuunnittelija ja rakentaja.

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe on suunniteltu ajoitettavan vuosien 2017 ja 2018 ajalle.

Toteutusvaihe

Toteutusvaiheen on tarkoitus alkaa vuoden 2018 lopulla ja hankkeen valmistua vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

  • Juha Iivanainen, hankepäällikkö, Espoon kaupunki. +358 50 466 14117 tai .
  • Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy