Hankkeen taustaa

Lasten ja naisten sairaala (LaNa) on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelmaa. Uudistamisohjelma jakautuu 6-8 osahankkeeseen. Ohjelma käynnistettiin sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä kesäkuussa 2012. Sen tavoitteena on ikääntyneiden kiinteistöjen peruskorjauksen ohella uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta ja kehittää hoidon laatua.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 15.12.2014 uudistamisohjelman ensimmäisenä osahankkeena toimivan LaNa:n hankesuunnitelman. Lasten ja naisten sairaalan suunnittelu käynnistettiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2015. Suunnittelusta vastasi asiantuntijakonsortio ”Tiernaryhmä”. Konsortio valittiin 26.2.2015 tehdyllä hankintapäätöksellä vastaamaan LaNa:n valmisteluvaiheen suunnittelusta. Nämä suunnitelmat ja muut tuotokset koottiin vaatimusmalliksi, joka kuvaa lasten ja naisten sairaalalle asetetut tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Suunnitelmien perusteella valtuusto teki rakentamispäätöksen lasten ja naisten sairaalasta 14.12.2015.

Hankkeen tavoitteet

Keskeisinä tavoitteina uudelle Lasten ja naisten sairaalalle ovat muunto- ja käyttöjoustavuus, jotka mahdollistavat tilojen muuntelun tulevaisuudessa toiminnan muuttumisen mukaan. Toisena tärkeänä tavoitteena on asiakas- ja perhekeskeisyyden korostaminen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen sisältö

Lasten ja naisten sairaalan laajuus on noin 23 800 brm2 ja sen kustannusarvio on 60-70 M€. Hankkeen lopputuloksena valmistuva lasten ja naisten sairaala sisältää mm. poliklinikkatoimintoja, lasten päivystyksen, vuodeosastoja, kuvantamisen tiloja, synnytys- ja teho-osaston, leikkaustoimintoja sekä tutkimuksen ja opetuksen tiloja.

Pilotoinnin idea

Pilotoinnin tarkoituksena on yhteistoiminnallisten hybridimallien testaus. Lisäksi tavoitteena on hankinta- ja toteutusmuodon kehittyminen (joustava käyttö) TULSA2030 -ohjelman aikana.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Ensimmäisen osahankkeen (LaNa) toteutusmuotovaihtoehtoja vertailivat Tiernaryhmä ja tilaajan palkkaamat muut asiantuntijat syksyllä 2015. Tarkastelun lopputuloksena päädyttiin yhteistoiminnalliseen toteutusmuotoon, jossa tilaaja, käyttäjät, rakentajat sekä rakennuttamisen ja suunnittelun asiantuntijaryhmä vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla.

Muodostamisvaihe

Kevään 2016 aikana toteutetussa muodostamisvaiheessa hankinnan kohteena ovat rakentamistehtävät, jotka kattavat rakentamisen johtamistehtävät, rakennustekniset työt sekä talotekniset työt. Hankinnassa käytetään yksivaiheista neuvottelumenettelyä. Hankkeen suunnittelijoina jatkavat jo vuoden 2015 alussa valitun Tiernaryhmän jäsenet. Muodostamisvaiheesta järjestettiin markkinainfo 11.11.2015 ja hankintailmoitus julkaistiin vuoden vaihteessa. Kesä-heinäkuun vaihteessa 2016 järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Origo-ryhmittymä, jonka muodostavat NCC Suomi Oy ja Aro Systems Oy.

Kehitysvaihe

Tilaajan, Tiernaryhmän ja Origon yhteinen kehitysvaihe käynnistyi elokuussa 2016 ja sen on suunniteltu kestävän 6 kuukautta.
Kehitysvaiheen suunnittelussa on pyritty aktiivisesti hyödyntämään ja kehittämään tilaajan tavoitteisiin suunnittelun (TVD) toimintamalleja.

Toteutusvaihe

Rakennustöiden arvioidaan alkavan keväällä 2017 ja kestävän noin 36kk. Aikataulu tarkentuu muodostamisvaiheen aikana, mutta tavoite rakennuksen käyttöönotolle on vuoden 2020 kesällä. Toteutussuunnittelu jatkuu rakentamisen aikana vuosina 2017-2018.

Lisätietoja

  • Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja, Tulevaisuuden sairaala 2030. +358 40 1514 005 tai kari-pekka.tampio(at)ppshp.fi
  • Eero Moilanen, Vison Alliance Partners Oy