Hankkeen taustaa

Yliopistonkatu 4 on Helsingin yliopiston entinen hallintorakennus. Yliopistohallinto siirtyy muihin yliopistorakennuksiin ja Yliopistonkatu 4 muutetaan peruskorjauksen yhteydessä uudenlaiseksi, yliopiston yhteiseksi monipuoliseksi toimintaympäristöksi ja vierailukeskukseksi. Uuden ilmeen ja käyttötarkoituksen saavaa avointa tieteen ja yhteiskunnan kohtaamispaikkaa kutsutaan Tiedekulmaksi.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuolina ovat Helsingin yliopisto, JKMM-Arkkitehdit Oy ja SRV Rakennus Oy.

Hankkeen tavoitteet

Keskeisinä hallintorakennukselle asetettuina tavoitteina ovat:

  • Rakennuksen tilat ja ympäristö muodostavat terveellisen ja turvallisen kokonaisuuden
  • Hyvä tilojen muunneltavuus ja soveltuvuus monenlaisiin käyttötarkoituksiin
  • Henkilökunta ja asiakkaat ovat tyytyväisiä kiinteistöön, sen toimintaan ja antamiin mahdollisuuksiin

Hankkeen toteuttamiselle asetettiin myös tavoitteita koskien toteutuskustannuksia, valmistumisaikataulua, turvallista toteutusta, työmaan logistiikkaa ja tuotantosuunnittelua, työmaan olosuhteiden ja materiaalien hallintaa, käyttöönottoa sekä energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää entisen hallintorakennuksen peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen sekä takuuajan velvoitteiden hoitamisen allianssin sopimassa laajuudessa. Kiinteistössä on 11 kerrosta, joista 5 on maan alaisia kerroksia ja 6 maan päällisiä kerroksia. Kiinteistön laajuus on n. 12 600 brm2 ja tilavuus on n. 45 000 m3. Hankkeen tarkempi sisältö ja laajuus suunnitellaan yhteistyössä allianssin kehitysvaiheessa. Tilaajan asettama budjetti hankkeelle on 18 M€.

Pilotoinnin idea

Hankkeessa luodaan uudenlainen peruskorjaushankkeen kehittämismalli: allianssi muodostetaan arkkitehti/pääsuunnittelijasta, joka valitaan arkkitehtikilpailulla ja pääurakoitsijasta, joka valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Muodostettu allianssi laatii kehittää ja toteuttaa hankkeen hankesuunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheissa.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Hankkeeseen liittyen Helsingin yliopisto on tehnyt seuraavat päätökset: Toteuttaa hanke allianssimallilla; arkkitehtisuunnittelija valitaan arkkitehtikilpailun kautta; päätoteuttaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä; investointipäätös tehdään allianssin laatiman hankesuunnitelman pohjalta; rakentamispäätös tehdään hankkeen kehitysvaiheen jälkeen loppuvuodesta 2015 edellyttäen, että allianssin esittämä suunnitelma toteuttaa Helsingin yliopiston sille asettamat tavoitteet kustannusten, aikataulun ja laadun osalta.

Päätymistä yksin päätoteuttajan valintaan (eikä suunnittelija/urakoitsija -ryhmittymän) edelsi monipuolinen markkinoiden kuuleminen.

Muodostamisvaihe

Arkkitehtikilpailu käynnistettiin toukokuussa ja päätoteuttajan valinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä lokakuussa 2014. Arkkitehtisuunnittelija ja päätoteuttaja valittiin 15.1.2015. Päätoteuttajan hankintaprosessi sisälsi yhdet koko päivän neuvottelut, joissa aamupäivällä käsiteltiin sopimus ja kaupallinen malli sekä osapuolten osaaminen ja iltapäivällä kehitystyöpajat. Allianssin muodostamisen jälkeen allianssi hankki avainsuunnittelijat hankkeen parhaaksi.

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe koostui kahdesta osasta: hankesuunnittelu- ja kehitysvaiheesta. Hankesuunnitteluvaihe käynnistyi helmikuussa 2015 ja päättyi huhtikuussa 2015, jolloin allianssi esitti hankesuunnitelman Helsingin yliopiston hallitukselle investointipäätöstä varten. Myönteisen investointipäätöksen jälkeen kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2015.

Kehitysvaihe päättyi joulukuussa 2015, kun Helsingin yliopiston hallitus teki päätöksen siirtyä toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe käynnistyi 8.2.2016. Hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2017. Hankkeessa on toteutusvaiheen aikana hyödynnetty virtautus- ja tahtiaika-ajattelua ja sen ansiosta aikatauluarvio on lyhentynyt yli 50 %:lla.

Lisätietoja

  • Henri Jyrkkäranta, projektipäällikkö, HY Tila- ja kiinteistökeskus. +358 45 127 4523 tai
  • Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy. antti.piirainen(at)vison.fi